You are currently browsing the tag archive for the ‘Kristendom’ tag.

Judendomen har både i modern tid och historiskt varit utsatt för försök till omvändelse genom missionerande från kristna. Judendomen är inte en missionerande religion och vissa judiska utövare har varit påtagligt missnöjda med att deras tro inte respekteras av missionärer när judarna tillåtit andra att ha sina religioner.

Samma synsätt finns även hos de flesta nochider, men samtidigt finns ibland en viss förlåtande attityd gentemot messianska rörelser. Många noachider har innan de blev noachider lämnat olika traditionella kristna rörelser som de uppfattat hade felaktiga läror för messianska rörelser som, i alla fall på ytan och till språkbruket, ofta liknar judendomen.

Personligen gick jag direkt från traditionell kristendom till att bli noachid och därför har jag kanske lite oförlåtande attityd gentemot messianer som tycker att de vet bättre än judar vad som är judendom.

Att sammanfatta vad olika messianska rörelser står för låter sig inte göras kort, för olika rörelser tror ofta olika. Gemensamt är att de oftast har sitt ursprung i kristendomen, att de tror på hela eller delar av ”nya testamentet” och att de uppfattar en gestalt som levde för ca 2000 år sedan som messias. Vissa kallar honom Yeshua, andra Jesus.

Vissa messianska rörelser tror att den personen var en vanlig människa och undervisare och andra tror att han var gudomlig eller t o m dog som ett syndoffer. Judendomen säger att Gud inte är en människa (4 Mos 3:14) är En (5 Mos 6:4) och därför är odelbar (d v s inte treenig) och överallt närvarande. Guds natur är inte delbar i olika personligheter eller delbar i rummet så Gud är på en plats och inte på en annan, som en människa är.

Att en människas död skulle fungera som ett giltigt syndoffer som kristna och vissa messianska rörelser tror saknar helt grund i Tanakh.

Vissa messianska rörelser ser Jesus/Yeshua som en Torah-lärare och att den första kristna/messianska församlingen i Jerusalem enligt apostlagärningarna var mycket positiv till att Judar levde efter Torahn och att hedningar levde efter bud liknande de noachidiska buden (Apg 15). Med detta synsätt var Paulus en ”villolärare” som skapade en metafysisk andlig Jesusgestalt (den han upplevde på Damaskusvägen), till skillnad från en Torah-lärare, och  Paulus ledde icke judar bort från buden för hedningar, för han menade att det enda (abstrakta) bud som icke judar behöver följa var att älska sin nästa som sig själv. Problemet med det synsättet är att det då inte självklart medför att folk konkret förstår att de ex ska avstå att tillbe andra gudar eller att slakmetoder ska vara snabba och medföra att djuret är dött när det styckas. Generella abstrakta formuleringar av lagen tar inte bort de specifika bud och tillämbingar av lagen som varje människa är ålagd att följa.

Vissa messianska rörelser vill gärna, till skillnad från flertalet traditionellt kristna, att deras efterföljare i hög utsträckning lever som judar lever. De förespråkar därför koscher och shabbat-firande. Det är ofta personer som har en stark längtan efter ett djupt andligt liv, men som genom sin tro på en messiasgestalt i dåtid absolut inte kan konvertera till judendomen.

Faktum är att alla passager i Bibeln som ger påbud om koscher och shabbat-firande börjar med en fras som berättar att budskapet rör Israels folk. Vanligen börjar dessa textstycken med fraser som ex säger ”Ock Gud talade till Mose och sade: Säg till Israels folk” e d. Ibland kan man behöva gå ett par kapitel bakåt för att läsa inledningen till textpassagen som rör shabbat eller koscher.

Noachider, icke judar, kan hålla koscher och fira shabbat men det kräver undervisning från en Rabbin för att man rätt ska kunna utföra det. Det går inte bara att läsa in sig på från någon bok. Gör man fel har man trots sin ansträngning inte hållit dessa bud.

Då dessa bud uttryckligen givits till Israels folk är dessutom tveksamt om det, förutom en fin upplevelse, ger något i andlig bemärkelse. Det är inte säkert att det räknas som en merit i den kommande världen, Olam Ha-Ba, om icke judar har hållit kocher och shabbat.

Vissa menar ändå att även noachider utvecklas i sin andlighet genom att hålla shabbat, men att eftersom sabbaten är given specifikt till det judiska folket bör noachiden på något sätt avvika från det sätt judar är ålagda att fira shabbat (http://www.mesora.org/GerToshav.htm).

/ Niklas

Det är lördag. Det betyder sabbat, men inte för mig. Sabbat är ett unikt judiskt bud. Det står inte någonstans i Bibeln att människan ska hålla sabbat, bara att Israels folk, judarna, ska hålla sabbat. Noachider håller inte sabbat. Vissa håller sjundedagsvila, men inte för att det är något krav. Vissa kallar t o m sin sjundedagsvila för att de firar sabbat, men de ser till att avvika från det sätt judar håller sabbat.
Trots att rabinerna avråder icke judar från att hålla sabbat finns det vissa noachider som absolut ändå vill fira sabbat som judar gör. Om jag förstått det hela rätt (jag firar ju inte sabbat) så tänder de ljusen så som den judiska traditionen föreskriver för judar.
Oklahoma B’Nei Noach Society har en bra manual på sin websid för noachider som vill fira en sjundedagsvila som liknar sabbat.

Att äta middag med sin familj, att vila en dag i veckan och att studera Torah det är absolut inte fel för noachider, men vi bör inte göra det till en sabbat. Den som hittar på bud som Gud inte har givit den människan och menar att det har ett religiöst värde, den har hittat på en egen religion vilket är en form av avgudadyrkan. Nej, jag tror enbart på de bud Gud har givit icke judar i Bibeln och den judiska traditionen.

I en av mp3-erna av med Rabbi Tovia Singer som finns på Noahide Nations websida ger han en intressant tolkning av varför kristna har sin vilodag på söndagen (efter sabbaten) och muslimer håller fredagen speciall (innan sabbaten).
Rabbi Tovia Singer menar att Gud har absolut kontroll över allt som sker i världen. Judarna är de enda som ska hålla sabbat, alltså fick de andra världsreligionerna ha sina vilodagar på andra dagar!

Rabbi Tovia Singer sätter även in det hela i ett större perspektiv. Mer än hälften av världens befolkning tror på något sätt på judendomens skrifter i Tanakh, men som kristna eller muslimer. Detta är en del Guds plan för att alla folk ska ha en chans att upptäcka visheten i judendomen och kunna närma sig Gud via judendomen:

Zec 8:22 Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka HERREN Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla HERREN.
Zec 8:23 Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”

Att ”gå med” innebär inte att vi icke judar ska hålla sabbat som judar. Det finns passager i Bibeln som möjliggör att i framtiden i den messianska tidsåldern, när templet är återuppbyggt, då kommer icke judar som lever i Israel (s k Ger Toshav) kunna hålla fler bud än de sju noachidiska. Eftersom jag inte ännu lever i den tidsåldern och inte befinner mig i Israel så behöver jag inte bry mig om de reglerna just nu.

/ Niklas

Jag brukar inte skriva om Messias, eller som han brukar kallas i Judiska kretsar Mashiach. Anledningen till det är faktiskt först och främst att jag inte har något personligt behov av en messias. Jag har en hygglig förmåga att ta ansvar för mitt liv (absolut inte perfekt, men hygglig). På vilket sätt skulle mitt liv bli bättre av en stark ledare? Det finns massor med profetior i Bibeln om Messias.
Messias kommer vara en kung i Israel som kommer bli smord till kung. Han kommer föra hem de sista Judarna till Israel, återupprätta den religiösa funktionen som fanns innan templet revs. Messias kommer på ett positivt sätt skapa ännu bättre politiska relationer mellan Israel och andra folk. Även om det står att han ska dö, så är det ett öde han delar med oss andra människor.

I Judiska kretsar talar man ofta om Mashiach, eftersom begreppet messias snarast ”kidnappats” av kristna så att det ger felaktiga associationer. Kristna bygger sin lära om ett människooffer som syndoffer för mänskligheten på ett enda tvetydigt kapitel, Jesaja 53. Läs det själv några gånger och se om det faktiskt är så att Messias skulle kunna dö på andra sätt än kristna säger. Han kan behöva uppoffra och sitt liv för sitt folk, men det står inget om att han blir korsfäst. Han kan lika gärna dö i ex krig eller på annat sätt.
Det är absolut förbjudet i judendomen att utföra människooffer, så det är märkligt att en hel religion (kristendom) har uppstått som tror det är ok p g a en tolkning av ett enda kapitel.
Dessutom, det är föreskrivet i 5 Mos 12, innan Israels folk kom in i landet att de när de kom in i landet endast skulle utföra offer på en plats (vilket blev i Templet i Jerusalem). Ingen messias offrades någonsin på den platsen (det hade varit en avskyvärd handling). Jesus dog på fel plats och var människa och inte ett sådant djur som enligt Moseböckerna kunde bringa försoning för synder (tillsammans med goda gärningar, bön etc). Kristendomens messias begrepp stämmer inte alls med en Bibel som förbjuder människooffer och bara godkänner syndoffer i det aldra heligaste i templet.

Jag har inte skrivit så mycket om Mashiach tidigare. Han kommer ha en viktig roll att fylla i världshistorien, det skulle vara intressant om man får vara med när den tiden kommer, men jag tror inte att han kommer ha så mycket betydelse för mig personligen.

/N

Här kommer nästen hela 5 Mos 12 för att visa både att endast en offerplats var giltig och att offer av människor ogillas av Gud (vers 31):


Deu 12:4 Ni skall inte tjäna HERREN, er Gud, på deras sätt,
Deu 12:5 utan den plats som HERREN, er Gud, utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn, denna hans boning skall ni söka och dit skall du gå.
Deu 12:6 Dit skall ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, och era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av er nötboskap och småboskap.
Deu 12:7 Och där skall ni äta inför HERRENS, er Guds, ansikte och glädja er med ert husfolk över allt vad ni har förvärvat, det som HERREN, din Gud, har välsignat dig med.
Deu 12:8 Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt.
Deu 12:9 Ni har ju ännu inte kommit in i den vila och den arvedel som HERREN, din Gud, vill ge dig.
Deu 12:10 Men när ni har gått över Jordan och bor i det land som HERREN, er Gud, vill ge er till arvedel och när han har låtit er få ro för alla era fiender runt omkring och ni bor i trygghet,
Deu 12:11 då skall ni föra allt som jag befaller er till den plats som HERREN, er Gud, utväljer till boning åt sitt namn: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers bidrag och alla de utvalda löftesoffer som ni ger HERREN löfte om.
Deu 12:12 Där skall ni glädja er inför HERRENS, er Guds, ansikte med era söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor och med leviten som bor inom era portar, för han har ju ingen egen lott eller arvedel med er.
Deu 12:13 Tag dig till vara så att du inte offrar dina brännoffer på vilken plats som helst.
Deu 12:14 Endast där, på den plats HERREN utväljer inom en av dina stammar, skall du offra dina brännoffer, och där skall du göra allt vad jag befaller dig.
Deu 12:15 Däremot får du slakta och äta kött så mycket du önskar inom alla dina städer, allt efter den välsignelse som HERREN, din Gud, ger dig. Både den som är oren och den som är ren får äta av det, som vore det kött av gasell eller hjort.
Deu 12:16 Men blodet får ni inte förtära. Det skall du hälla ut på marken som vatten.
Deu 12:17 Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin och din olja och inte heller det förstfödda av din nötboskap och din småboskap eller något av de löftesoffer som du gett löfte om eller av dina frivilliga offer eller av dina händers bidrag.
Deu 12:18 På den plats som HERREN, din Gud, utväljer skall du äta det inför HERRENS, din Guds, ansikte tillsammans med din son och dotter, din tjänare och tjänarinna och med leviten som bor inom dina portar. Och du skall glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.
Deu 12:19 Se till att du inte glömmer bort leviten så länge du lever i ditt land.
Deu 12:20 När HERREN, din Gud, har utvidgat ditt område så som han har lovat dig, och du tänker så: ”Jag vill äta kött”, eftersom du har lust att äta kött, så må du äta kött så mycket du vill.
Deu 12:21 Om den plats som HERREN, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för långt bort för dig, så må du enligt min befallning till dig slakta av den nötboskap och av den småboskap som HERREN har gett dig och äta av det inom dina portar, så mycket du vill.
Deu 12:22 Men du skall äta det så som man äter kött av gasell eller hjort. Både den som är oren och den som är ren får äta av det.
Deu 12:23 Men se till att du inte förtär blodet, ty blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet.
Deu 12:24 Du får inte förtära det. Du skall hälla ut det på marken som vatten.
Deu 12:25 Du får inte förtära det, för att det må gå dig väl, och dina barn efter dig, när du gör det som är rätt i HERRENS ögon.
Deu 12:26 Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer, skall du ta med dig till den plats som HERREN utväljer.
Deu 12:27 Av dina brännoffer skall du offra köttet och blodet på HERRENS, din Guds, altare. Av dina slaktoffer skall blodet gjutas ut på HERRENS, din Guds, altare. Men köttet må du äta.
Deu 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon.
Deu 12:29 När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land,
Deu 12:30 se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.”
Deu 12:31 Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.
Deu 12:32 Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Jag brukar inte skriva sådant som är kritiskt mot andra religioner, men idag råkade jag på en passage i Daniels profetior i Bibeln:

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.” Dan 7:25-26

Tider och lagar… Kristendomen skiljer sig från judendomen just genom att de ändrat på vilka lagar de anser bör hållas (de hävdar att älska sin nästa som sig själv är enda bud) och de firar inte judiska högtider (Tvärt om i Gal 4:9-11!!!) trots att religionen har sitt ursprung i judendomen.

Dessutom ”ansätter” kristendomen judendomen med idoga försök att missionera och omvända judar.

Som noachid är det nog angeläget att orientera sig mot buden (de sju) och traditionen med högtiderna, även om inga uttryckliga påbud om det sistnämnda finns.

/N

Veckans text (s k Parsha) är viktig inom den praktiserande judendomen och läses mer aktivt. Vilken Bibelpassage det är denna veckan och utläggningar av texten finns på många Judiska web-platser. Jag har börjat att försöka följa med genom Moseböckerna och det är uppfriskande att återupptäcka dem och ta dem på största allvar, till skillnad från när jag var Kristen och endast såg deras innehåll som symboliska bilder för Jesus. Den som tar Moseböckernas ord för sant kan inte sammanfatta dem så som ”Nya” testamentet gör. Syndoffer kunde inte utföras på annan plats än i tabernaklet eller templet, så Jesus död på en kulle utanför staden var inget syndoffer om man har Moseböckerna som referensram. I Moseböckerna utfördes syndoffren för synder som begåtts av misstag, inte för alla synder som Jesus påstås försona. I Moseböckerna är uppriktig omvändelse till Herren, även i praktisk konkret handling, viktig för frälsning, men i kristendomen är ”andlig pånyttfödelse” viktig och i bästa fall uppmanas den som undrar om beteenden att den ska älska Gud och medmänniskorna. Det är med nya ögon jag läser Moseböckerna igen. Så otroligt intressant och inspirerande.

/N

http://www.aish.com/torahportion/

I ormens lustgård hade människan fått budet att inte äta av kunskapens träd. De bröt mot det budet och skyllde på att de var lurade av ormen. Gud sade till ormen:

Gen 3:15 ”Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”

Vad betyder att kvinnans säd ”skall söndertrampa ditt huvud” som Gud sade till ormen? Om man tittar på sammanhanget så hade människorna just brutit ett bud. Vi kan därför tolka detta som att människornas avkomlingar ska hålla bud! Det ligger i människans natur att faktiskt uppskatta och vilja göra gott.
Det finns en motsättning dock för det står att ormen ska stinga människans avkomma i hälen. Människosläket förutsades alltså ha en kluvenhet mellan att göra det de finner rätt och riktigt och det som inte är gott. Detta är den judiska människosynen: Att människan har både god och ond potential.

Deu 30:11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta.

Det är inte för svårt att följa Guds bud, för människan är skapad med en god potential.

Hur konstigt är inte kristendomens tolkningar då? De säger att versen med ormen Gen 3:15 handlar om Jesus och att människan efter hon åt frukten i lustgården, enligt läror från Augustinus, är evigt förtappad så att människan inte har kapacitet att göra gott och hålla lagbuden!! Trots att det står att de inte är svåra att hålla i Deu 30:11.
Det är naturligtvis inte sant. Var och en vet att den har potential att göra gott och så är det också skrivet i Bibeln.

/ N