You are currently browsing the tag archive for the ‘länk’ tag.

Idag lade jag till en länk till The Sanhedrin där Rav Yoel Shwartz har publicerat en mycket bra artickel om vad det innebär att leva enligt de noachidiska buden. Rav Shwarz är nog den Rabbin vars texter betytt mest för mig. Det han skriver/skrivit har betytt oerhört mycket för mig. Jag har stor respekt för rabbiners kunskap och det gäller i högsta grad Rav Shwartz, som jag högaktar!

http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?title=Questions_and_Answers_on_Bnei_Noah_by_Rav_Yoel_Shwartz

/Niklas

Här är ett webforum där man kan ställa frågor till Rabiner angående den Noachidiska tron:

http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Forumet är redigerat så att det närmast liknar en frågespalt med olika kategorier. Det tar oftast några dagar att få svar för Rabinerna är mycket nogranna med att svara så noga och sakligt som det går.

/N

Här är en informativ video på ca 7 minuter. Den berättar kort den historiska bakgrunden till högtiden Chanuckah och ger sedan exempel på hur Gud vid andra tillfällen på ett mirakulöst sätt hjälpt det judiska folket.
Budskapet är att Gud ingriper och gör mirakler. Det finns alltid hopp. Tänd ljus under Chanukah för att hålla det hoppet levande.

http://www.chabad.org/holidays/chanukah/article_cdo/aid/238434/jewish/Miracles.htm

/N