You are currently browsing the tag archive for the ‘liv’ tag.

Jag har en tuva randgräs på balkongen. Det rör sig sakta i vinden och prasslar när jag sitter där i den varma sommarkvällen. Det dricker 1,5 liter vatten omdagen, minst, och får extra från himlen ibland. Gräs är en metafor för människan.

Psa 103:14 Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.
Psa 103:15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.
Psa 103:16 Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre.
Psa 103:17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
Psa 103:18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.

Gud slöt ett förbund med Noa, mänskligheten och hela skapelsen, och Noa förde tron på Gud vidare till kommande generationer. Håller vi de bud som berättelserna i första Mosebok gestaltar då håller vi hans förbund. Vår tid på jorden.

N