You are currently browsing the tag archive for the ‘livsval’ tag.

Efter dagens sim-pass satt jag i bastun och lyssnade på gubbarnas snack. Poäng i sportserier, hur man avgör vilket lag som går vidare om de har lika många poäng mm osv. Det kan vara intressant, men folk tappar perspektivet när det gäller sport. De kan tala om sportstatistik i timmar, något som inte gör någon som helst skillnad i den här världen. Visst får man unna sig ett glädjeämne i livet. Jag blir mäktigt imponerad av idrottsprestationer som går utöver det vanliga, men idrott är eg bara ett sätt att få god hälsa, spännande underhållning och en stunds lek.

Potential. Jag lyssnar på en hel del undervisning från olika blandade Rabiner, mest ortodoxa dock, och ordet potential återkommer gång på gång. Att få leva ett helt liv utan att använda sin personliga unika potential är som att han en fin bil men strunta i att köra den. Kör din fina bil med glädje så ofta du kan, skjutsa andra i den så att de får glädje av den också, miljöanpassa den och berätta för andra om det så de kan inspireras att bidra till ett bättre klimat. Gör så med livet med. Använd livet till att göra meningsfulla aktiviteter. Lev.

Att leva så fullt ut man kan kräver medvetna val. Att leva efter bibliska bud ger bättre prioriteringar och löser ut mer av den potential varje person har. Det är Gud som skapat världen, som du är en del av, och givit buden.
Att inte idrotta när jag har en kropp som fungerar för det skulle vara som att dissa Skaparen. Att inte idrotta skulle vara ett sätt att vanvårda min kropp, så att min potential minskar. Det skulle vara ett slag i ansiktet på den som givit mig livet.

Potential. Alla är viktiga på något sätt någon gång. Använd din Gudagivna potential.

/N

Vet du att ett träd som växer får merparten av sin biomassa från luftens koldioxid, inte från jordens näringsämnen? Till största delen består träd av kol. Kolet tar trädet upp från luften och omvandlar med hjälp av fotosyntesen från gas till fast form (cellulosa). Näringsämnen och vatten från jorden kan öka tillväxten, men utan koldioxid blir ingen tillväxt.elah_valley_pistachio_tree_75-17tb
Koldioxiden finns i luften som vi inte ser. Vi ser hur luften verkar finnas när det blåser, men vi ser inte själva luften. I hebreiskan är det samma ord för vind och ande. Precis som träden får liv och kan växa av luftens koldioxid, så lever allt levande genom att Gud inblåst liv i det.

Gen 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

Konsekvensen blir att som människa kan man leva mer eller mindre bra, liksom ett träd kan ha mycket eller lite näringsämnen i sin jorden, men tillväxten eller livet kommer från Gudsvinden. Vi har alla olika förutsättningar i livet. Till skilnad från träd kan vi ”plantera om” oss själva i sammanhang där vi får mer näring, men tilväxten kommer alltid från Gud, på samma sätt som trädets biomassa kommer från luften.

Jer 17:7 Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Jer 17:8 Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Alla träd har samma tillgång till koldioxid precis som alla människor har ande från Gud som ger livspotential. Det som skiljer människor åt är de val vi gör i livet vilket gör att vi växer på olika platser.

/N

———————————————————————–
Gen 1:2 The earth was without form and empty, with darkness on the face of the depths, but God’s spirit moved on the water’s surface.

God’s spirit. Others: ‘God’s wind.’

(http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=1#C2)
———————————————————————–