You are currently browsing the tag archive for the ‘Mashiach’ tag.

Jag brukar inte skriva om Messias, eller som han brukar kallas i Judiska kretsar Mashiach. Anledningen till det är faktiskt först och främst att jag inte har något personligt behov av en messias. Jag har en hygglig förmåga att ta ansvar för mitt liv (absolut inte perfekt, men hygglig). På vilket sätt skulle mitt liv bli bättre av en stark ledare? Det finns massor med profetior i Bibeln om Messias.
Messias kommer vara en kung i Israel som kommer bli smord till kung. Han kommer föra hem de sista Judarna till Israel, återupprätta den religiösa funktionen som fanns innan templet revs. Messias kommer på ett positivt sätt skapa ännu bättre politiska relationer mellan Israel och andra folk. Även om det står att han ska dö, så är det ett öde han delar med oss andra människor.

I Judiska kretsar talar man ofta om Mashiach, eftersom begreppet messias snarast ”kidnappats” av kristna så att det ger felaktiga associationer. Kristna bygger sin lära om ett människooffer som syndoffer för mänskligheten på ett enda tvetydigt kapitel, Jesaja 53. Läs det själv några gånger och se om det faktiskt är så att Messias skulle kunna dö på andra sätt än kristna säger. Han kan behöva uppoffra och sitt liv för sitt folk, men det står inget om att han blir korsfäst. Han kan lika gärna dö i ex krig eller på annat sätt.
Det är absolut förbjudet i judendomen att utföra människooffer, så det är märkligt att en hel religion (kristendom) har uppstått som tror det är ok p g a en tolkning av ett enda kapitel.
Dessutom, det är föreskrivet i 5 Mos 12, innan Israels folk kom in i landet att de när de kom in i landet endast skulle utföra offer på en plats (vilket blev i Templet i Jerusalem). Ingen messias offrades någonsin på den platsen (det hade varit en avskyvärd handling). Jesus dog på fel plats och var människa och inte ett sådant djur som enligt Moseböckerna kunde bringa försoning för synder (tillsammans med goda gärningar, bön etc). Kristendomens messias begrepp stämmer inte alls med en Bibel som förbjuder människooffer och bara godkänner syndoffer i det aldra heligaste i templet.

Jag har inte skrivit så mycket om Mashiach tidigare. Han kommer ha en viktig roll att fylla i världshistorien, det skulle vara intressant om man får vara med när den tiden kommer, men jag tror inte att han kommer ha så mycket betydelse för mig personligen.

/N

Här kommer nästen hela 5 Mos 12 för att visa både att endast en offerplats var giltig och att offer av människor ogillas av Gud (vers 31):


Deu 12:4 Ni skall inte tjäna HERREN, er Gud, på deras sätt,
Deu 12:5 utan den plats som HERREN, er Gud, utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn, denna hans boning skall ni söka och dit skall du gå.
Deu 12:6 Dit skall ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, och era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av er nötboskap och småboskap.
Deu 12:7 Och där skall ni äta inför HERRENS, er Guds, ansikte och glädja er med ert husfolk över allt vad ni har förvärvat, det som HERREN, din Gud, har välsignat dig med.
Deu 12:8 Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt.
Deu 12:9 Ni har ju ännu inte kommit in i den vila och den arvedel som HERREN, din Gud, vill ge dig.
Deu 12:10 Men när ni har gått över Jordan och bor i det land som HERREN, er Gud, vill ge er till arvedel och när han har låtit er få ro för alla era fiender runt omkring och ni bor i trygghet,
Deu 12:11 då skall ni föra allt som jag befaller er till den plats som HERREN, er Gud, utväljer till boning åt sitt namn: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers bidrag och alla de utvalda löftesoffer som ni ger HERREN löfte om.
Deu 12:12 Där skall ni glädja er inför HERRENS, er Guds, ansikte med era söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor och med leviten som bor inom era portar, för han har ju ingen egen lott eller arvedel med er.
Deu 12:13 Tag dig till vara så att du inte offrar dina brännoffer på vilken plats som helst.
Deu 12:14 Endast där, på den plats HERREN utväljer inom en av dina stammar, skall du offra dina brännoffer, och där skall du göra allt vad jag befaller dig.
Deu 12:15 Däremot får du slakta och äta kött så mycket du önskar inom alla dina städer, allt efter den välsignelse som HERREN, din Gud, ger dig. Både den som är oren och den som är ren får äta av det, som vore det kött av gasell eller hjort.
Deu 12:16 Men blodet får ni inte förtära. Det skall du hälla ut på marken som vatten.
Deu 12:17 Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin och din olja och inte heller det förstfödda av din nötboskap och din småboskap eller något av de löftesoffer som du gett löfte om eller av dina frivilliga offer eller av dina händers bidrag.
Deu 12:18 På den plats som HERREN, din Gud, utväljer skall du äta det inför HERRENS, din Guds, ansikte tillsammans med din son och dotter, din tjänare och tjänarinna och med leviten som bor inom dina portar. Och du skall glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.
Deu 12:19 Se till att du inte glömmer bort leviten så länge du lever i ditt land.
Deu 12:20 När HERREN, din Gud, har utvidgat ditt område så som han har lovat dig, och du tänker så: ”Jag vill äta kött”, eftersom du har lust att äta kött, så må du äta kött så mycket du vill.
Deu 12:21 Om den plats som HERREN, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för långt bort för dig, så må du enligt min befallning till dig slakta av den nötboskap och av den småboskap som HERREN har gett dig och äta av det inom dina portar, så mycket du vill.
Deu 12:22 Men du skall äta det så som man äter kött av gasell eller hjort. Både den som är oren och den som är ren får äta av det.
Deu 12:23 Men se till att du inte förtär blodet, ty blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet.
Deu 12:24 Du får inte förtära det. Du skall hälla ut det på marken som vatten.
Deu 12:25 Du får inte förtära det, för att det må gå dig väl, och dina barn efter dig, när du gör det som är rätt i HERRENS ögon.
Deu 12:26 Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer, skall du ta med dig till den plats som HERREN utväljer.
Deu 12:27 Av dina brännoffer skall du offra köttet och blodet på HERRENS, din Guds, altare. Av dina slaktoffer skall blodet gjutas ut på HERRENS, din Guds, altare. Men köttet må du äta.
Deu 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon.
Deu 12:29 När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land,
Deu 12:30 se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.”
Deu 12:31 Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.
Deu 12:32 Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.