You are currently browsing the tag archive for the ‘Noachid’ tag.

Så var det Sabbatskväll igen. Jag firar inte Sabbat. Vissa noachider håller sjundedagsvila ex enligt förslagen från Oklahoma B’nei Noach Society. Sabbaten är ett bud som gavs till det judiska folket. I de Hebreiska grundtexterna används inte några ord som indikerar att det gäller generellt för alla människor. Därför bör noachider inte fira sabbat precis som judar.

I veckans text var det en märklig passage där Mose efter han hade blivit kallad av Gud vid den brinnande busken begav sig mot Egypten men på vägen blev prövad av Gud vid ett nattläger men hans fru Sippora omskar deras son och Gud lät honom vara (Läs gärna mer om 2 Mos 4:24-26 i följande utläggning av textstället: http://www.aish.com/torahportion/moray/Moses_Stop.asp)
Sippora, Moses fru var dotter till en präst i Midian som sannolikt inte enbart tillbad Herren. För henne var omskärelsen säkert inte självklar, men Gud ville nog att Moses barn som ättlingar till Abraham skulle vara omskurna. Det är därför viktigt att judar omskär sina söner.
Bibeln förbjuder inte att andra folk än judar praktiserar omskärelse. Vissa noachider omskär sig även om det inte krävs. Det kan finnas välsignelser kopplade till att leva efter bud som Gud givit. Man behöver inte, men får omskära sig som noachid.
Jag har ärligt talat inte brytt mig så mycket om omskärelse, men kanske ska jag läsa på lite mer i ämnet. Det kommer säkert komma en tid vissa svenska noachider börjar vilja bli omskurna.

/N

Halacha är Bibliska och rabinska föreskrifter för ett gott liv.

Vendyl Jones, en förgrundsgestalt i de noachidiska rörelserna sade 2006:

”Rabbi Yoel Schwarts was commissioned by the Chief Rabbi, Mordechi Eliyahu, to write
the Halacha for B ׳nai-Noah. ”
Researcher, sommaren 2006

Uppgiften är intressant för det ger Rabbi Yoel Schwarts dokument (på Oklahoma B’nei Noach Society’s site) om råd för hur Noachider kan praktisera sin religion extra intressant. Det är något av en kvalitetsstämpel.

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

/N

Här är ett webforum där man kan ställa frågor till Rabiner angående den Noachidiska tron:

http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Forumet är redigerat så att det närmast liknar en frågespalt med olika kategorier. Det tar oftast några dagar att få svar för Rabinerna är mycket nogranna med att svara så noga och sakligt som det går.

/N

Igår var försoningsdagen, Yom Kippur. Det är första gången jag uppmärksammar den högtiden. Vist har jag tidigare också bett Gud om förlåtelse och gjort löften om hur jag ska försöka bättra mig, men detta var speciellt. Jag hade förberett fem punkter, men så hände en särskild händelse som satte ljuset på ett specifikt område i mitt liv. Det och en av punkterna på min tidigare lista var de som faktiskt var angelägna. Jag bad om förlåtelse och det gick förvånansvärt enkelt. Jag antar att det ligger i människans natur att be om försoning på Yom Kippur. Det är ju vår Skapare som instiftat dagen.

Nu går vi mot nya högtider. Glädjehögtiden Sukkos börjar redan nästa vecka.

/N

 

Världen började med en gigantisk explosion, en Big Bang. Bibeln beskriver det som ”varde ljus”! Några verser längre ned i samma kapitel beskrivs i vilken ordning som alla djur skapades. Tusentals år efter att Bibeln nedtecknats kom Darvins utvecklingslära och bekräftade djuren uppkommit i den ordningen!

 

Jag tror att varje ord i Bibelns skapelseberättelse är sant, att det är ett extrakt av det absolut viktigaste för mänskligheten att veta genom alla årtusenden. Vetenskapens bild kanske ser väldigt annorlunda ut, på samma sätt som fiskolja ser annorlunda ut än fisken den extraherats ur. Det är så jag personligen läser skapelseberättelsen, som ett extrakt av den tidiga världshistorien.

 

Det är nog svårt att vara Noachid och ta lärdom från de första människorna efter Noa om man tror att första Mosebok/Bereishit bara är en saga. Men om man blir s k ”kreationist” blir man (enl mig) ganska trångsynt. Så jag tror på Bibelns budskap att Gud skapade världen och på vetenskapen, och ser ingen motsägelse.

 

/N

Regnbågsfärgade fanor vajar runtom i Stockholm! Alla Noachider hyllar regnbågsförbundet mellan Gud och mänskligheten! Eller???

Gen 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Gud lovade att aldrig dränka jorden igen och tog regnbågen till sigill.

Med mitt religiösa perspektiv är det märkligt att regnbågen tagits som symbol för gay-folk?! Regnbågsförbundet står nämnt i bibeln som är ganska negativ till homosexualitet. Judendomen drar dessutom ganska långtgående slutsatser om äktenskapet mellan man och kvinna utifrån skapelseberättelsen, några kapitel innan regnbågsförbundet.

Kanske är tanken från gay-håll att låta regnbågens färgskiftningar symbolisera spektrumet i människors sexualitet.
För mig står regnbågen för något helt annat!

/N