You are currently browsing the tag archive for the ‘noakid’ tag.

Varje år på årets första dag, på Rosh Hashanah, granskar och bedömer Gud alla människor och dömer om de ska få skrivas i Livets bok ett år till.
Inför Rosh Hashanah är det därför viktigt att granska sitt eget liv, försöka gottgöra det man gjort fel. Har man något otalt med andra är det hög tid att försöka försonas och gottgöra om man har orsakat lidande eller skada. Det är även viktigt att granska i hur hög omfattning man har levt efter de bud Gud har givit mig att följa.

Jag kommer printa ut de 66 buden som ingår i de sju Noachidiska budens kategorier och begrunda i vilken omfattning jag har följt dem. (http://www.noachide.org.uk/html/66_noachide_laws.html )
Det kan vara så att jag måste göra en plan inför nästa år för hur jag mer ska leva enligt de bud jag är ålagd.

Ät en god måltid med familjen eller vänner. På ett av NoahideNations forum hittade jag flera inbjudningar för noachider att delta i.
En grupp som jag läste om i Texas kommer ex att träffas för att först ha en ceremoni och sedan gå på en lokal restaurang och äta. Ceremoni innefattar att de ska gå till ett vattendrag där det finns mycket fisk och kasta i bröd i vattnet, för att symbolisera hur synderna förs bort. De ska stå vända österut och stänka vatten över sina huvuden och kommer citera Psalm 103:12 ” Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss”. Sedan skulle de gå ut och äta.

Psalm 47 uppges vara lämplig för Noachider att läsa på Rosh Hashanah (http://www.curriculum.noahidehomeschool.org/resources/roshhashanah.pdf). I denna psalm nämns ”Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk”, Ps 47:10. Med ”Folkens främsta” avses rättfärdiga icke judar enligt Rabbi Shlomo Yitzchaki som levde i Frankrike på 1100-talet.

I Synagogorna över hela världen kommer man blåsa i bockhorn, Shofar. Noachider har inget bud om att de måste besöka en synagoga för att höra när man blåser i hornen, men är inte heller förbjudna. Har man möjlighet att besöka en synagoga kan gärna göra det, men kom ihåg att anmäla ditt besök några dagar i förväg (viktigt).
Ljudet av Shofar ska påminna människan att vända sig till Hashem.

Hur bedömer Gud en noachid? Noachider är ålagda att leva efter de sju noachidiska buden, som alla säger vad vi inte ska göra. Gud granskar oss alltså utifrån i vilken utsträckning vi inte bröt mot de sju buden. Dessutom ser Gud till det goda vi gjort mot andra i praktiska handlingar eller när vi ger till välgörenhet.

Jag har inte ännu planerat helt hur jag ska fira Rosh Hashanah. Eventuellt besöker jag en synagoga.

/ Niklas

Annonser