You are currently browsing the tag archive for the ‘observant’ tag.

En läsare av bloggen har efterfrågat mer information om hur man praktiserar noachidisk judendom. Detta är mina bästa länkar:

Halacha för noachider: http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

Praktiserande av noachidisk judendom: http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Om daglig bön: http://www.noahide.com/prayer.htm
Kalender: http://www.noahide.com/calendar.htm

Om högtider: http://www.aish.com/holidays/

Boken ”The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene and Yakov Rogalsky: http://www.moshiach.com/action/morality/

Vissa bud som enligt Bibeln uttryckligen gäller för judar angående högtider, sabbat, kosthållning etc gäller enligt den nedtecknade munliga traditionen inte för noachider (d v s icke judar). Den första länken som är skriven av Rabbi Yoel Schwartz och publicerad av Oklahoma B’nai Noach Society klargör tydligt hur man kan praktisera noachidisk judendom.

/N

Annonser

De sju noachidiska buden är enligt judendomen vad som Gud vill att hela mänskligheten följer. De är lätta bud vid första anblicken, i varje fall i vårat samhälle där vi har ett gott rättsväsen, ganska hyggligt djurskydd (ett bud anknyter till slaktmetoder).

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller sexuellt omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

Vissa religiöst aktiva personer kan vilja praktisera tron mer aktivt och låta tron forma livsstilen. Den som vill ha en mer ”observant” livsstil tror jag kan börja med att läsa och leva efter följande råd:

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

http://www.noahide.com/prayer.htm

Lever man fullt ut efter dessa rekommendationer ägnar man avsevärd tid varje dag åt bön, observerar sjunde dagens vila i sympati med det judiska folket (men inte Shabbat så som det judiska folket firar den) och man firar de judiska högtiderna. Man äter kött som slaktats så att ingen kroppsdel styckats innan djuret och kroppsdelen är död (när djuret tömts på blod), men man får tillaga maten utan kosher-regler.

Det finns stor frihet för noachider, från att leva efter de sju buden i dess mest konkreta betydelse till att leva en mer religiöst observant livsstil.

/N

 

Är jag religiöst liberal eller konservativ?

 

– Jag är ganska konservativ i min tolkning av Bibeln.

 

– Jag är ganska liberal i hur ”observant” jag är vad gäller buden. Jag håller minimum, men gör inte så mycket mer. Jag ska lära mig mer, utveckla mig mer och hålla fler bud så att min personliga potential, av Gud given, realiseras mer.

 

– Jag är ganska liberal när det gäller att uttala sig hur andra ska leva. Jag uttalar mig om hur jag uppfattar Bibeln och hur jag lever/vill leva, men andra har eget ansvar för sitt liv.  

 

– Jag är liberal i firande av judiska högtider. Många Noachider följer den judiska kalendern noga och firar högtiderna på liknande sätt som judar. Det är ytterligare ett område för mig att lära mig mer om.  

 

/N