You are currently browsing the tag archive for the ‘omskärelse’ tag.

Så var det Sabbatskväll igen. Jag firar inte Sabbat. Vissa noachider håller sjundedagsvila ex enligt förslagen från Oklahoma B’nei Noach Society. Sabbaten är ett bud som gavs till det judiska folket. I de Hebreiska grundtexterna används inte några ord som indikerar att det gäller generellt för alla människor. Därför bör noachider inte fira sabbat precis som judar.

I veckans text var det en märklig passage där Mose efter han hade blivit kallad av Gud vid den brinnande busken begav sig mot Egypten men på vägen blev prövad av Gud vid ett nattläger men hans fru Sippora omskar deras son och Gud lät honom vara (Läs gärna mer om 2 Mos 4:24-26 i följande utläggning av textstället: http://www.aish.com/torahportion/moray/Moses_Stop.asp)
Sippora, Moses fru var dotter till en präst i Midian som sannolikt inte enbart tillbad Herren. För henne var omskärelsen säkert inte självklar, men Gud ville nog att Moses barn som ättlingar till Abraham skulle vara omskurna. Det är därför viktigt att judar omskär sina söner.
Bibeln förbjuder inte att andra folk än judar praktiserar omskärelse. Vissa noachider omskär sig även om det inte krävs. Det kan finnas välsignelser kopplade till att leva efter bud som Gud givit. Man behöver inte, men får omskära sig som noachid.
Jag har ärligt talat inte brytt mig så mycket om omskärelse, men kanske ska jag läsa på lite mer i ämnet. Det kommer säkert komma en tid vissa svenska noachider börjar vilja bli omskurna.

/N