You are currently browsing the tag archive for the ‘One’ tag.

För ett tag sedan skrev jag om att Gud är En och därför inte har någon kropp, för då skulle han inte vara den En-de. Det kan du läsa här, https://noachid.wordpress.com/2009/03/15/en-gud/

5 Mos 6:4 ”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

En annan infallsvinkel till att Gud inte har någon kropp är:

Deu 4:11 Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken.
Deu 4:12 Och HERREN talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde endast rösten.

Och:

Deu 4:15 Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt,
Deu 4:16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna
Deu 4:17 eller en bild av något djur på jorden eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen
Deu 4:18 eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.

Israels folk fick en uppenbarelse av Gud. Det var inte en Gud med en kropp. Därför ska vi inte tillbe någon gud med kropp. (Det är märkligt att kristna tror både att Gud kan ha tre delar (treenigheten), istället för en, och att en av de tre delarna har kropp (Jesus). ) Tror man på Tanakh så tror man bara på En Gud utan kropp.

Det finns ett antal verser i Bibeln som beskriver att Gud har fysiska egenskaper.
Den (judiska) förklaring jag läst är att det bör tolkas bildligt, så att vi människor kan förstå och skapa oss en föreställning av eller om Gud. Trots att Gud inte har någon fysisk kropp.

Gud sade till Mose:
Exo 33:21 Därefter sade HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.
Exo 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi.
Exo 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”

Guds närvaro kan vara i högsta grad en fysisk upplevelse, även om Gud inte har en kropp.

Om oss noachider, människor av de andra folken än Israel, står det:
Jer 16:19 HERRE, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag, till dig skall hednafolken komma från jordens ändar och säga: ”Bara lögn har våra fäder ärvt, förgängliga avgudar som inte kan hjälpa.
Jer 16:20 Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar.”
Jer 16:21 Därför vill jag nu låta dem veta det, denna gång skall jag låta dem känna min hand och min makt. De skall inse att mitt namn är HERREN.

Människor av alla folk kommer att upptäcka Israels En-de gränslöse Gud utan fysisk kropp. Många kommer upptäcka Hashem.

/Niklas

Den, troligen, viktigast trossatsen i judendomen är att Gud är En.

5 Mos 6:4 ”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

En betyder att det inte finns en till gud eller flera andra gudar. Han är inte i en kategori som inkluderar flera av samma sort d v s flera gudar. Bara en Gud.

En innebär att Gud inte är delbar i två eller flera delar, för Gud är En.
Den En-de Guden kan inte delas upp i portioner eller sektioner som med organ i en kropp, för han är En och därmed helt unik i universum. Gud är En och inte delbar i flera mindre delar.

Den En-de Guden är gränslös. Om det hade funnits fler gudar hade det funnits en gräns dem emellan, en skillnad mellan dem. Gud är En och därför gränslös.

5 Mos 4:39 ”Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud uppe i himlen och nere på jorden: Det finns ingen annan.

Den En-de gränslöse Guden är därför överallt i hela universum samtidigt. Likaså är Gud gränslös i tiden. Gud är både i då-tid, nu-tid och i framtiden samtidigt.

Det finns ingen eller inget som är som Gud:

Isa 40:25 ”To whom then will ye liken Me, that I should be equal? saith the Holy One.

Gud är gränslös och inte jämförbar med något ellet någon. Det innebär att Gud inte begränsas av att ha en kropp. Varför nämner Bibeln då Guds fötter (Exod. 24:10), finger (Exod. 31:18), hand (Exod. 9:3), ögon (Gen. 38:7) och Guds öron (Num. 11:1)?
Svaret är att Bibeln är skriven så att människan ska förstå den. Det är liknelser för att vi bättre ska förstå den oändlige gränslöse En-de Guden.

Job 11:7 Kan du utforska Guds djuphet? Kan du utröna den Allsmäktiges fullkomlighet?
Job 11:8 Hög som himlen är den – vad kan du göra? Djupare än dödsriket är den – vad kan du förstå?
Job 11:9 Dess längd sträcker sig längre än jorden, och bredden överträffar havet.

Moses frågade om han kunde få se och erfara Guds sanna existens:

2 Mos 33:18 Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.
2 Mos 33:19 Han svarade: ”Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet `HERREN` inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.
2 Mos 33:20 Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.
2 Mos 33:21 Därefter sade HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.
2 Mos 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi.
2 Mos 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.

Gud talar i bilder till Moses. Ansiktet är det mest uttrycksfulla hos människan, men människan kan inte förmå att uppfatta den gränslöse En-de Guden fullt ut, medan människans själ är begränsad av kroppen.

/N

Detta blog inlägg är starkt inspirerat och i delar översatt från kapitlet ”Knowing God” i boken ”The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene and Yakov Rogalsky. ( http://www.moshiach.com/action/morality/knowing_god.php )