You are currently browsing the tag archive for the ‘onödigt lidande’ tag.

Igår surfade jag runt och läste lite om vanlig slakt och kosherslakt.

För judar gäller att de bör äta kosher-slaktad kocher-mat.

För noachider gäller:
Gen 9:4 Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.

Är själen kvar i djuret är det levande. Det vanliga dödsbegreppet i judendomen är hjärtdöd, generellt sett. Om blodet fortfarande förser djuret, eller en kroppsdel, med syre då är det(/den) levande. Bibeln säger att det då har kvar sin själ, och att man inte ska äta djur med själ i.

I hela västvärlden är den vanliga slaktmetoden att djuret först försätts i ett medvetslöst tillstånd m h a bultpistol som avlossas i skallen (eller elchock) och därefter skärs strupen upp så att djuret töms på blod.
Genom världshistorien har detta inte varit självklart. Det har förekommit att människor snörpt av och styckat kroppsdelar från levande djur för att ha färsk mat. Strypning har även förekommit som (en långsam) metod att döda djur.

Kosherslakt och hallall-slakt är (kortfattat) slakt utan att djuret försätts i medvetslöst tillstånd innan strupen skärs av och blodet töms ut. Skillnaden ligger i om ”bedövning”/bultpistol används innan strupen skärs upp.

Rätt utfört förlorar kosherslaktade djur medvetandet efter 8-12 sekunder p g a blodtrycksfall. Vid rätt utförd bedövning med bultpistol innan strupen kapas förlorar djuret medvetandet omedelbart. Felaktig snittande av strupen, vid kosher-slakt, eller felaktig användning av bultpistol eller el-chocker, vid vanlig slakt, kan ge djuren onödigt lidande.
Att en religiöst föreskriven slaktmetod (kosher) som är tusentals år gammal, rätt utförd har förmågan att försätta djuret i medvetslöst tillstånd på några få sekunder bör uppfattas som världshistoriens äldsta dokumenterade djurrättslagstiftning!
När man surfar runt och läser om slakt på nätet är det ganska uppenbart att vissa djur-vänner tror att felaktigt utförd kosherslakt (=felaktigt lagt snitt) är det typiska och att vissa Rabiner (av förklarliga skäl) inte är helt uppdaterade på västvärldens nuvarande gängse slaktmetoder. Jag ser inget skäl att kritisera någon slaktmetod, så länge den utförs så att den snabbt försätter djuret i ett medvetslöst tillstånd.

Som noachid är det viktigt att djuret är dött när styckningen påbörjas, d v s att det inte längre innehåller blod som förser djuret med livgivande syre. Det ska alltså tömmas på blod innan styckning, så att inga delar, ex inälvor, fortfarande har blodförsörjning när styckningen påbörjas. Befinner man sig på en plats i världen där man inte är säker på att så sker, kan man köpa kocher- eller hallall-slaktat kött, för säkerhets skull. Jag har personligen inget emot att äta vanligt svenskt kött.

Noachider har inga krav på sig att tillaga maten utifrån några matlagar (kosher-lagar).

/N