You are currently browsing the tag archive for the ‘Pesach’ tag.

Så är det Pesach, den Judiska påsken. Då firar man det Israeliska folkets befrielse från slaveriet i Egypten. Det är en berättelse med många bottnar. En aspekt som ibland lyfts fram är att Isrelerna inte bara lämnade slaveriet i fysisk bemärkelse. De lämnade även den mentalitet slaveriet hade medfört. Med uttåget slapp de vara styrda och osjälvständiga. Istället tog de själva initiativ till att gå ut i öknen och tillbe Gud (det som Mose bad Farao om) och när de lämnat Egypten var de helt självständiga.

Om jag rannsakar mig själv: Är jag fri att välja den väg jag vill gå i livet eller är jag ofri och styrd av omständigheter. Det finns omständigheter i livet som påverkar och är svåra att ändra på, men det bör inte hindra att man med glädje använder de möjligheter livet ger till att självständigt styra riktningen i livet.

Pesach uppmuntrar oss att göra aktiva självständiga och fria val för vad vi ska göra av våra liv och hur vi ska leva.

Rabbi Yoel Schwartz föreslår att noachider inför Pesach städar sitt hem för att minnas slavarbetet, städar ut dåliga vanor från sina beteenden och under Pesach uppmärksammar frihetsträvan hos människor. Rabbi Schwarts föreslår även att noachider den första kvällen av Pesach håller en festmåltid med matzo-bröd och vin för att fira friheten:

Passover is the first emancipation proclamation. It is advised that Noahides during this holiday should put a special stress on freedom for all humans. Although we do find slavery in the Torah, we must remember that the slavery mentioned there is a humane slavery. If one has a slave, then be a merciful master. Thoroughly cleaning(“spring cleaning”) the house before this holiday would be a reminder of the slave labor of the Jews in Egypt. It also brings to mind the benefit that the exodus from Egypt brought to the world, a cleansing from the bad habits of mankind. On the eve of the first day of Passover, it is suggested that Noahides hold a festive meal with matzo and wine in honor of freedom.http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

Ray Peterson (som grundade Noahide Nations) skickade ut följande textpassager att läsa dag för dag under Pesach:  

4/19/2011 – 1ST Day – Ex. 12:21-51; Num. 28:16-25; Ex: 12:21
2nd Day – Lev. 22:26-23:44; Num. 28:16:25; Lev. 22:26
3rd Day – Ex. 33:12-34:26; Num. 28:19-25; Ex. 33:12
4th Day – Ex. 13:1-16; Num. 28:19-25; Ex. 13
5th Day – Ex. 22:24-23:19; Num. 28:19-25; Ex. 22:24
6th Day – Num. 9:1-14; Num. 28:19-25; Num. 9
7th Day – Ex. 13:17-15:26; Num. 28:19-25; Ex. 13:17
8th Day – Deut. 15:19-16:17; Num. 28:19-25; Ex. 15:19

Att läsa dagens text var dag under Pesach är något jag tänker göra. Jag ska också se till att få tag på den tecknade barnfilmen om Israels uttåg ur Egypten och se den med min dotter.

/Niklas

Pesach går mot sitt slut. Jag har inte uppmärksammat detta så mycket. När min dotter och jag åt middag i onsdags, när Pesach började, passade jag på att berätta varför man firar påsk. Hon fick min förklaring om att vi som tror på Israels Gud firar Israels befrielse från slaveriet. I den judiska traditionen berättar man om detta för (bl a) barnen vid påskmåltiden, som kallas seder.

Jag har inte läst på om högtiden på samma sätt som jag brukar (av olika anledningar). Fortfarande har jag ett par dagar på mig detta år.

/N

Den 8:e till 16:e april pågår den judiska påsken, Pesach. Den firas för att minnas uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet. För att frigöra det judiska folket från en slav-mentalitet präglad av förtryck befallde Gud att de skulle offra ett lamm, ett djurslag som var en egyptisk gudom. Det judiska folkets befrielse från fysiskt slaveri banade väg den andliga befrielsen när de fick Torahn av Gud via Mose.

Vi moderna människor kan vara ofria av många olika anledningar, av sociala relationsmönster, rigida mentala tankemönster, ekonomiska svårigheter, missbruk mm mm. Pesach är en tid för att bryta gamla osunda mönster och börja skapa nya positiva beteendemönster och vanor.

/N