You are currently browsing the tag archive for the ‘potential’ tag.

Efter dagens sim-pass satt jag i bastun och lyssnade på gubbarnas snack. Poäng i sportserier, hur man avgör vilket lag som går vidare om de har lika många poäng mm osv. Det kan vara intressant, men folk tappar perspektivet när det gäller sport. De kan tala om sportstatistik i timmar, något som inte gör någon som helst skillnad i den här världen. Visst får man unna sig ett glädjeämne i livet. Jag blir mäktigt imponerad av idrottsprestationer som går utöver det vanliga, men idrott är eg bara ett sätt att få god hälsa, spännande underhållning och en stunds lek.

Potential. Jag lyssnar på en hel del undervisning från olika blandade Rabiner, mest ortodoxa dock, och ordet potential återkommer gång på gång. Att få leva ett helt liv utan att använda sin personliga unika potential är som att han en fin bil men strunta i att köra den. Kör din fina bil med glädje så ofta du kan, skjutsa andra i den så att de får glädje av den också, miljöanpassa den och berätta för andra om det så de kan inspireras att bidra till ett bättre klimat. Gör så med livet med. Använd livet till att göra meningsfulla aktiviteter. Lev.

Att leva så fullt ut man kan kräver medvetna val. Att leva efter bibliska bud ger bättre prioriteringar och löser ut mer av den potential varje person har. Det är Gud som skapat världen, som du är en del av, och givit buden.
Att inte idrotta när jag har en kropp som fungerar för det skulle vara som att dissa Skaparen. Att inte idrotta skulle vara ett sätt att vanvårda min kropp, så att min potential minskar. Det skulle vara ett slag i ansiktet på den som givit mig livet.

Potential. Alla är viktiga på något sätt någon gång. Använd din Gudagivna potential.

/N

I ormens lustgård hade människan fått budet att inte äta av kunskapens träd. De bröt mot det budet och skyllde på att de var lurade av ormen. Gud sade till ormen:

Gen 3:15 ”Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”

Vad betyder att kvinnans säd ”skall söndertrampa ditt huvud” som Gud sade till ormen? Om man tittar på sammanhanget så hade människorna just brutit ett bud. Vi kan därför tolka detta som att människornas avkomlingar ska hålla bud! Det ligger i människans natur att faktiskt uppskatta och vilja göra gott.
Det finns en motsättning dock för det står att ormen ska stinga människans avkomma i hälen. Människosläket förutsades alltså ha en kluvenhet mellan att göra det de finner rätt och riktigt och det som inte är gott. Detta är den judiska människosynen: Att människan har både god och ond potential.

Deu 30:11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta.

Det är inte för svårt att följa Guds bud, för människan är skapad med en god potential.

Hur konstigt är inte kristendomens tolkningar då? De säger att versen med ormen Gen 3:15 handlar om Jesus och att människan efter hon åt frukten i lustgården, enligt läror från Augustinus, är evigt förtappad så att människan inte har kapacitet att göra gott och hålla lagbuden!! Trots att det står att de inte är svåra att hålla i Deu 30:11.
Det är naturligtvis inte sant. Var och en vet att den har potential att göra gott och så är det också skrivet i Bibeln.

/ N