You are currently browsing the tag archive for the ‘praktiserande’ tag.

De sju noachidiska buden är enligt judendomen vad som Gud vill att hela mänskligheten följer. De är lätta bud vid första anblicken, i varje fall i vårat samhälle där vi har ett gott rättsväsen, ganska hyggligt djurskydd (ett bud anknyter till slaktmetoder).

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller sexuellt omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

Vissa religiöst aktiva personer kan vilja praktisera tron mer aktivt och låta tron forma livsstilen. Den som vill ha en mer ”observant” livsstil tror jag kan börja med att läsa och leva efter följande råd:

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

http://www.noahide.com/prayer.htm

Lever man fullt ut efter dessa rekommendationer ägnar man avsevärd tid varje dag åt bön, observerar sjunde dagens vila i sympati med det judiska folket (men inte Shabbat så som det judiska folket firar den) och man firar de judiska högtiderna. Man äter kött som slaktats så att ingen kroppsdel styckats innan djuret och kroppsdelen är död (när djuret tömts på blod), men man får tillaga maten utan kosher-regler.

Det finns stor frihet för noachider, från att leva efter de sju buden i dess mest konkreta betydelse till att leva en mer religiöst observant livsstil.

/N