You are currently browsing the tag archive for the ‘Profet’ tag.

Mose och Bileam levde samtidigt och var enastående profeter båda två.

Mose klarade (först) inte behärska sin ilska, vilket slutade med att han slog ihjäl en slavdrivare och blev tvungen att leva i landsflykt i Midjans land i 40 år som herde (ett jobb för småpojkar), innan han lite visare och ödmjukare kunde genomföra sitt livs uppdrag för sitt folk.

Bileam var vida känd som spåman och profet, men på väg till sitt livs uppdrag misshandlar han sin åsna i vrede. En senare profetia i Bibeln säger att Messias ska komma ridande på en åsna. Vad hade blivit av Bileam om han hade levt ett gott och rättfärdigt liv med Gud och hade arbetat på sina egna brister? Bileam hade en enastående kapacitet. Han blev troligen dödad samtidigt med Israeliternas strider med Midjans folk. Han hade kunna bli ett ljus för alla folk, men han missade målet med sitt liv.

Gud valde Israels folk som sitt egendomsfolk, men det har alltid också funnits folk i det judiska folket som valt Gud.

Hur hade världen sett ut om Bileam hade valt Gud och Guds väg?

Detta har implikationer för ditt liv!

/N

Märkligt att skrifter som är nästan 3000 år gamla förutsäger att judarnas historia ska vara kantad av landsförvisningar till andra länder. I 3 Mosebok står:

Lev 26:43  Ty landet måste bliva övergivet av dem och så få gottgörelse för sina sabbater genom att bliva öde när folket är borta, och själva skola de få umgälla sin missgärning, därför, ja, därför att de förkastade mina rätter, och därför att deras själar försmådde mina stadgar.
Lev 26:44  Men detta oaktat skall jag, medan de äro i sina fienders land, icke så förkasta eller försmå dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem; ty jag är HERREN, deras Gud.
Lev 26:45  Nej, till fromma för dem skall jag tänka på förbundet med förfäderna, som jag förde ut ur Egyptens land, inför hedningarnas ögon, på det att jag skulle vara deras Gud. Jag är HERREN.
Lev 26:46  Dessa äro de stadgar och rätter och lagar som HERREN fastställde mellan sig och Israels barn, på Sinai berg genom Mose.

Först på 500-talet innan tidräkningen och sedan från år 70 har judarnas historia varit kantad av att de varit utspridda i världen. Så som Moseböckerna förutsade. Vet ni, återvändandet 1948 finns också med, på en andra platser i Bibeln!

N