You are currently browsing the tag archive for the ‘Purim’ tag.

Det är högtiden Purim idag. Det sker i åminnelse av berättelsen i boken Ester i Bibeln. Det handlar om hur den Persiske konungen Ahasuerus i sitt harem har en hustru, Ester, som är Judinna. En komplott för att förgöra det Judiska folket misslyckas tack vare Esters försorg (läs berättelsen!).
För mig är denna berättelse en i raden av berättelser om hur det Judiska folket gång efter annan genom historien har varit utsatt för folk med onda avsikter, men de har med Guds försorg aldrig blivit förgjorda. Det ger hopp och förtröstan på Hashem.

Jag ser inget hinder för att noachider firar Purim. Den dag det finns en b’nei Noach församling i Sverige kommer Purim säker att firas. Jag firar inte Purim, men tänker Guds omsorg om oss och har reflekterat lite över Esters budskap.
Boken Ester nämner inte Gud någon gång. Kanske är ett av bokens budskap att det är viktigt att vara handlingskraftig för det som är rätt och riktigt, även när Gud kan kännas långt borta.

Shalom!

Niklas

Nu börjar högtiden Purim med glatt firande av Guds omsorg om det judiska folket i Ruts bok och igenom historien. Vissa anser att Purim är en judisk högtid som noachider inte behöver fira.

Rabbi Swartz tar inte upp firande av Purim för oss noachider i det förslag till noachidisk Halacha som ligger utlagt på Oklahoma B’Nei Noach Society’s sida. (http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf)

Rabinerna på http://www.AskNoah.com föreslår att man som noachid studerar Ruts bok, har ett glatt och firande sinnelag och att man ger till välgörenhet. (http://www.asknoah.org/forums/showthread.php?tid=244)

JAHG-USA Web Site menar att noachider kan praktisera några av de judiska sedvänjorna ex lyssna på läsningen av Esters bok och att man har en särskild måltid.
(http://www.noahide.com/holidays.htm#purim)

Jag läser Rut och ska skänka pengar till en organisation som verkar för en god sak.

/N

Jag ska förbereda mig genom att läsa Esters bok.
/N