You are currently browsing the tag archive for the ‘rättvisa’ tag.

Igår gick nyheten ut att Usama Bin Laden har blivit dödad av en amerikansk helikopterstyrka med marinkårssoldater i Pakistan. Usama bin Ladens terrorbrott går absolut inte att försvara.

Det kan vara svårt gripa en person levande om den försvarar sig. Att döda Usama bin Laden kan nog ses som ett självförsvar då han ekonomiskt stöttat terrorism som drabbar oskyldiga människor, så att döda honom var troligen inte mord enligt judisk/noachidisk lag. Det bröt troligen inte mot budet att inte mörda. Att döda en person som aktivt försöker döda oskyldiga, det förhindrar mord. 

Meeen… Om det hade varit möjligt hade jag hade hellre sett att Usama Bin Laden hade tagits till fånga och ställts inför en offentlig domstol (som kan granskas i efterhand). Jag har ingen möjlighet att ta ställning till om det var rätt eller fel att döda bin Laden, om det sköttes på rätt sätt. Om bin Laden hade kunnat gripas levande skulle han ha gripits. Om man dödar en person, som kan vara en mördare och terrorist, utan att behöva döda personen, då är man själv mördare. 

Det sjunde noachidiska budet att verka för ett fungerande rättsväsen i det samhälle där man lever är lika aktuellt som alltid. Rättvisa är viktigare än hämnd, tycker jag.

/ Niklas

Så är konflikterna mellan Israel och Palestinierna åter på medias dagordning.
Att vi i perioder inte hör så mycket i våra medier innebär inte att de Palestinska terrordåden upphört eller att Palestiniernas livssituation blivit bättre.

Ett av de Noachidiska buden är att verka för rättvisa. Dessutom tror jag att ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard är viktiga faktorer för att minska benägenhet till konflikter mellan olika befolkningsgrupper. Båda grupper måste även acceptera den andres rätt att existera i landet.

Acceptans: Israeler blir knappast benägna att skapa bra förutsättningar för Palestinier så länge självmordbombningar och raketbeskjutning pågår.
Palestinierna drömde nog om självstyre redan när Storbritannien styrde (Jordanien och) dåvarande Palestina.
Israel är en stat sanktionerad av FN beslut. Om en stor del av den palestinska befolkningen stödjer terroraktioner och vill störta den Israeliska staten med våld, då kommer Israel försvara sin existens, såklart. Om Palestinierna accepterar Israels existens försvinner en stor del av motivationen för de ständiga terrorhandlingarna.

Rättvisa: Redan innan den Israeliska staten bildades 1948 köpte välutbildade Judar, i en subkultur som främjade affärsmannaskap, loss mark i landet helt lagligt. Palestinierna var en fattig befolkning i en liten ökenstat. Uppköp av mark med pengar från utlandet har fortsatt. Det måste accepteras. Ägande måste respekteras, men det går ibland rykten om orättfärdigt övertagande av mark (vilket inte får ske).

Palestinier kommer inte vara benägna att låta det vara fred så länge de inte uppfattar att det finns rättvisa och möjligheter att som palestinier bygga ett bra liv för sin familj. Juridisk rättvisa behövs, men också lika möjligheter för alla befolkningsgrupper att få utbildning, arbete och skapa sig ett gott liv inom landet.

Tillväxt: Om parterna vill ha ett liv i samexistens behöver de ge sitt stöd till åtgärder som ger ekonomisk tillväxt för båda befolkningsgrupperna. Om Palestinierna håller lugn och vapenvila måste både Israel och ledarna i de Palestinska områdena skapa förutsättningar för tillväxt och ett materiellt bättre liv för familjerna i både Gaza och övriga Israel. Om parterna vill ha ett liv i samexistens.

/N