You are currently browsing the tag archive for the ‘reinkarnation’ tag.

Ett av de noachidiska buden är att man ska avhålla sig från avgudadyrkan. De noachidiska buden kan ses som kategorier där många bud på samma tema ingår. Att avhålla sig från avgudadyrkan är därför inte bara att man ska be till skaparen, Israels Gud.
Att avhålla sig från avgudadyrkan innebär bl a att inte delta i andra religioners verksamhet. I Bibeln finns passager som förbjuder andra ”andliga” företeelser såsom att tala med andar eller att spådomskonst där man försöker göra förutsägelser om verkligheten. Bibeln säger att man ska låta bli sådana saker, men den förbjuder inte trosuppfattningar.
Bibeln (=Tanakh) talar väldigt lite om hur den övernaturliga världen är beskaffad eller om vad som händer äfter döden. Människor är fria att tro ganska mycket och ganska olika om man håller sig till de bud Gud föreskrivit.

Judendomen är alltså väldigt generös så att man har stor frihet att tro olika saker. Många företeelser i andra religioner har sin plats inom judendomen.
Det vore en form av avgudadyrkan att ägna sig åt förfäderskult, men det är positivt om man hedrar sina föräldrar (som Bibeln uppmanar till).
Det är ok att tro, eller inte tro, på att astrologi har relevans, så länge man inte använder det för att försöka göra förutsägelser.
Gud är allsmäktig och har total kontroll över allt, och därför har är det fel att tro att döda förfäder eller astrologiska företeelser har någon större makt eller inflytande.

Hur man tror om övernaturligaföreteelser och tillvaron efter döden, det har man stor frihet att själv bestämma. Inom judendomen finns kabbalistisk litteratur som bl a ägnar sig åt sådana frågor. Jag har inte studerat sådant men har förstått att det i Kabbalistisk litteratur förekommer en hel del utläggningar om livet efter döden, den messianska tidsåldern mm mm.

För en tid sedan kollade jag upp Judendomens inställning till det Budistiska begreppet karma och hittade följande från Chabad som menade att karma existerar men människan kan bryta sig loss från och inte vara beroende av karma om vi följer Guds bud:
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/596628/jewish/Do-Jews-Believe-in-Karma.htm

I boken ”The Trail to Tranquility” av Rabbi Lazer Brody beskriver han (på sid 47-50) hur man kan dra visdomar från naturen och djur om hur man bör leva (sid 48) och t o m att det finns Rabiner som påståtts kunna kommunisera med fåglarna (sid 49).
Min tanke är att det finns viss likhet mellan detta och schamanistiska ”kraftdjur” och ”totem”.

Judendomens anhängare, jag har hört det från noachider, gör ibland anspråk på att tillhöra världens äldsta religion. Tror man att på Bibeln och den muntliga Torahn så är det självfallet så, till och med om man bara tolkar de första kapitlen som sanningsbärande liknelser eller sanningsbärande myter.
Om alla religioner på något sätt härstammar från Judendomen, då är det inte konstigt om religiösa uppfattningar från andra religioner har sina paralleller i judendomen.

Men det viktiga blir att inte tappa perspektivet. Judendomens grundbudskap är att Gud har givit mänskligheten bud att leva efter som både individen och hela tillvaron blir välsignade av när de följs. Man är fri att tro en många olika saker, om man vill, men bör då göra det i linje med judendomen istället för utifrån andra religioner.

/ Niklas

När jag först blev noachid ogillade jag tanken på reinkarnation som förekommer inom judendomen. Mitt främsta argument var att det inte står om reinkaration i Bibeln. Faktom är att Tanakh inte heller diskuterar så värst mycket om ett liv efter döden heller.
Tanakh talar främst om att leva efter de av Gud givna buden och dessutom berättas om det judiska folkets historia. Liv efter döden, reinkarnation och den kommande världen är existensiella frågor som mycket knapphändigt behandlas i Bibeln. Bibeln ger, tycker jag, bilden av att hur vi lever detta liv är långt mycket viktigare än att vi bryr oss så mycket om liv efter döden.

Jag kan idag acceptera tanken på reincarnation, men det är inte så viktigt för mig. Snarare visar reinkarnationstanken på Guds godhet. Han ger oss ofullkomliga fler chanser att jobba med oss själva och göra mer gott, så vi i den kommande världen kan leva i Guds närhet.

Här är en passage i Tanakh som ofta tolkas indikera att reinkarnation förekommer:

Job 33:28 Han friköpte min själ så att den inte hamnade i fördärvet, och mitt liv skall se ljuset.”
Job 33:29 Se, allt detta gör Gud både två och tre gånger med en människa,
Job 33:30 för att föra tillbaka hennes själ från graven, så att livets ljus får stråla över henne.

/N

Jag har i flera år kikat på aish.com utan att stöta ihop med tankar om reinkarnation. Så idag gjorde jag en sökning på deras sökmotor och fick massor med svar. Tydligen är det ganska vanligt med sådan tro bland judar. Några artiklar gav lite referenser till verser i Bibeln, men de var inte direkt solklara bevis för reinkarnation.
Min slutsats efter att ha surfat runt är att det i huvudsak är ett tema som förekommer i vissa grenar av judisk mystik. Via wikipedias sida om reinkarnation i olika religioner hittade jag länkar till tre Rabiner i historien som motsatt sig tanken på reinkarnation.
I Rabbi Benjamin Blech föreläsningsserie Deed or Creed (http://www.aish.com/pathways/jewishthought/deedandcreed/), avsnitt 14, säger han att goda judar inte nödvändigtvis måste tro på reinkarnation. I så fall är det knappast ett krav på noachider heller. Får jag inte starkare bevis/vershänvisningar från Tanakh kommer jag inte börja tro på reinkarnation.

/N