You are currently browsing the tag archive for the ‘Sexdagarskriget’ tag.

Idag är det 43 år sedan Israel vann sexdagarskriget. Sveriges radios program ”Radio korrespondenterna” säger att Israel erövrade östra Jerusalem och klagomuren. Kritiken bottnar i ett internationellt regelverk för krigföring som säger att den som erövrar mark i krig efter kriget ska lämna åter marken.

Vad Sveries radio inte berättar är att kriget startade med att Israel försvarade sig mot tre grannländer som anföll Israel. Israel bedrev ett försvarskrig.

Vi tänker ett par steg längre, på hur olika utfall av sexdagarskriget hade kunnat påverka framtiden:
– Om Israel hade segrat men lämnat tillbaka mark, då hade anfallarna inte förlorat något. Då hade de anfallit igen och igen.
– Om anfallarna hade vunnit sexdagarskriget hade de nog inte själva ha lämnat tillbaka erövrade områden, för då hade inte behövt starta kriget.

Att behålla erövrad mark i ett försvarskrig är rimligt för att minska anfallarnas motivation att anfalla igen. Det är en strategi som har bidragit till fred i området.

/ Niklas