You are currently browsing the tag archive for the ‘slaveri’ tag.

Den 8:e till 16:e april pågår den judiska påsken, Pesach. Den firas för att minnas uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet. För att frigöra det judiska folket från en slav-mentalitet präglad av förtryck befallde Gud att de skulle offra ett lamm, ett djurslag som var en egyptisk gudom. Det judiska folkets befrielse från fysiskt slaveri banade väg den andliga befrielsen när de fick Torahn av Gud via Mose.

Vi moderna människor kan vara ofria av många olika anledningar, av sociala relationsmönster, rigida mentala tankemönster, ekonomiska svårigheter, missbruk mm mm. Pesach är en tid för att bryta gamla osunda mönster och börja skapa nya positiva beteendemönster och vanor.

/N