You are currently browsing the tag archive for the ‘strategi’ tag.

Idag är det 43 år sedan Israel vann sexdagarskriget. Sveriges radios program ”Radio korrespondenterna” säger att Israel erövrade östra Jerusalem och klagomuren. Kritiken bottnar i ett internationellt regelverk för krigföring som säger att den som erövrar mark i krig efter kriget ska lämna åter marken.

Vad Sveries radio inte berättar är att kriget startade med att Israel försvarade sig mot tre grannländer som anföll Israel. Israel bedrev ett försvarskrig.

Vi tänker ett par steg längre, på hur olika utfall av sexdagarskriget hade kunnat påverka framtiden:
– Om Israel hade segrat men lämnat tillbaka mark, då hade anfallarna inte förlorat något. Då hade de anfallit igen och igen.
– Om anfallarna hade vunnit sexdagarskriget hade de nog inte själva ha lämnat tillbaka erövrade områden, för då hade inte behövt starta kriget.

Att behålla erövrad mark i ett försvarskrig är rimligt för att minska anfallarnas motivation att anfalla igen. Det är en strategi som har bidragit till fred i området.

/ Niklas

Annonser

Så var det fler kapade fartyg utanför Somalia denna vecka. Det står ju i Bibeln att människor har lagen i sitt hjärta så de kan följa den, så varför följer inte piraterna sitt samvete? De borde förstå att stöld alltid är fel, eller…

clipboard02

Historien bakom:
Somaliska fiskare kom inte plötsligt en dag på att de skulle bli pirater och började mot sitt samvete. Det började med att landet blev laglöst i början av 90-talet efter att dåvarande regering hade störtats. Utan regeringsmakt och statliga institutioner utbröt strider mellan olika grupper som ville styra i landet.

Under tiden började andra länders fiskeflottor fiska på Somaliskt vatten och konkurerade med den inhemska fiskerinäringen. Under 90-talet fick vissa nog och började agera ”kustbevakare” och beslagtog fiskefartyg från främmande länder som utan några tillstånd fiskade på Somaliskt vatten. Kustbevakarna började beslagta främmande fiskefartyg som sedan fick lösas ut mot straffavgifter.
Så uppstod en ”kustbevakning” som levde på straffavgifter. Steget till att som pirater kapa främmande förbipasserande fartyg var sedan inte så långt.

Piraterna blev inte kapare från en dag till en annan. Detta kan förklara, men rättfärdiggör inget.

Framåt:
Kortsiktigt kommer internationell sjöfart troligen behöva millitärt stöd när de passerar farvattnen. Det bör minska avkastningen av sjöröveriet och öka risken.
Långsiktigt är nog bör nog övervägas om den militära närvaron i området inte ska användas till att se till att främmande länder inte kan fiska på Somaliskt vatten. Planer finns på att försöka anställa lokalbefolkning för att vara vad de utger sig att vara, kustbevakare.

Det finns uppenbart andra drivkrafter än det mänskliga samvetet, eller lagen i vår hjärta, som styr ofta människor. Det är tveksamt om människor blir lyckliga av pengar, ännu mer tveksamt om stulna pengar ger lycka.
Det finns det en attraktion och särskild drivkraft i att lyssna till sitt hjärta, det man inners inne vet är rätt och göra det. Budet är i ditt hjärta så att du kan följa det. Det är långt mellan örat och hjärtat ibland

Deu 30:11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta.
Deu 30:12 Det är inte i himlen, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?”
Deu 30:13 Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?”
Deu 30:14 Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.

/N