You are currently browsing the tag archive for the ‘studera’ tag.

Idag var jag ute och promenerade i det sista snöslasket med undervisning av några rabiner i mp-3 spelaren. En liknade Torah vid ett extrakt av Gud. En annan sade att när du lär dig blir det inlärda en del av dig själv, så att lära Torah är att bli ett med Gud!

Då och då stöter jag på uppfattningen att noachider inte bör lära sig Torah, men också tillbakavisande av detta. Som jag uppfattat det är det helt onödigt för noachider att fördjupa sig i bud som gäller enbart för judar exempelvis om kosher och shabbat.

Så läs och studera Bibeln, lär dig mer om praktiserande av de sju noachidiska buden (från den muntliga traditionen). Vi kommer närmare Gud då.

/N

Det finns många bra web-sidor om de som ger en introdution till de noachidiska buden. Vill man läsa mer detaljerad informationen om vad buden betyder och hur de prakiseras i det egna livet finns det inte lika många artiklar.

 

Här är länkar till två stycken längre artiklar som jag håller på att läsa. Båda handlar de sju buden i praktiken. Båda tar dessutom upp andra aspekter av att vara noachid ex om att fira helgdagar, matregler, att ge till goda ändamål och livet efter detta. Jag tror dessa artiklar kompleterar varandra i vissa delar, men skriver ungefär lika om hur de sju buden praktiseras. Artiklarnas författare kommer från olika rörelser inom den ortodoxa judendomen, vilket kanske märks något.

 

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

 

http://www.noahide.org/Images/Files/466-NEW_Divine_Image_YDCohen1[2].pdf

 

/N