You are currently browsing the tag archive for the ‘Sukkos’ tag.

I den här veckan infaller Lövhyddohögtiden, Sukkos. Det är en tid att fira den skörd som Gud givit. Människor kan så eller investera, men Gud styr omständigheterna på det sätt Han finner gott. Under Sukkos tackar man därför Gud, oavsett hur framgångsrik man varit under året. Även den som ser ut att ha förlorat väldigt mycket kan tacka för att den faktiskt fått gåvan att leva. Ofta läser man

Under lävhyddohögtider bygger många prakiserande judar hyddor som de bor i under några dagar för att minnas hur de bodde under ökenvandringen och hur Gud visade omsorg om dem då. Detta praktiseras ibland även på nordliga breddgrader!

När templet fortfarande stod i Jerusalem brukade prästerna varje Sukkos offra i templet för alla andra folk, trots att de inte tror på Gud. Profeten Sakarja profeterade (Sak 14:1-21) att när Moshiach (Messias) kommer och återuppbygger templet ska människor från de olika folken komma och offra i Templet och fira lövhyddohögtiden.

Idag finns inget Tempel på tempelberget. Därför läser man texter om offertjänsten istället, tillsammans med bön. Veckans text, Parsha, är 3 Mos 22:26-23:44 tar bl a upp offer.

Genom att vara glada och tacksamma för de gåvor vi får av Gud, som ger oss allt, öppnar vi upp för att Gud ska kunna ge mer av sina välsignelser.

/N