You are currently browsing the tag archive for the ‘teknologi’ tag.

Gud skapade världen god säger skapelseberättelsen och berättelsen om Noa berättar att det var värt att bevara miljön till efter floden. Miljömedvetenhet är att respektera Skaparen, oavsett om man tror på berättelserna ordagrant eller symboliskt.

Trots detta säger en profetia att:


Isa 51:6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner.

Visst förstör vi atmosfären och förbrukar jordens resurser.Vi kan jobba för att respektera skapelsen bättre. Fattiga länder har fördelen att de kan uppdatera sina industriers miljöteknologi med redan befintlig teknologi från rika länder. Kostnaderna blir inte lika stora. Det blir bättre för oss alla och vi visar Gud respekt.

/N