You are currently browsing the tag archive for the ‘tillväxt’ tag.

Vet du att ett träd som växer får merparten av sin biomassa från luftens koldioxid, inte från jordens näringsämnen? Till största delen består träd av kol. Kolet tar trädet upp från luften och omvandlar med hjälp av fotosyntesen från gas till fast form (cellulosa). Näringsämnen och vatten från jorden kan öka tillväxten, men utan koldioxid blir ingen tillväxt.elah_valley_pistachio_tree_75-17tb
Koldioxiden finns i luften som vi inte ser. Vi ser hur luften verkar finnas när det blåser, men vi ser inte själva luften. I hebreiskan är det samma ord för vind och ande. Precis som träden får liv och kan växa av luftens koldioxid, så lever allt levande genom att Gud inblåst liv i det.

Gen 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

Konsekvensen blir att som människa kan man leva mer eller mindre bra, liksom ett träd kan ha mycket eller lite näringsämnen i sin jorden, men tillväxten eller livet kommer från Gudsvinden. Vi har alla olika förutsättningar i livet. Till skilnad från träd kan vi ”plantera om” oss själva i sammanhang där vi får mer näring, men tilväxten kommer alltid från Gud, på samma sätt som trädets biomassa kommer från luften.

Jer 17:7 Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Jer 17:8 Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Alla träd har samma tillgång till koldioxid precis som alla människor har ande från Gud som ger livspotential. Det som skiljer människor åt är de val vi gör i livet vilket gör att vi växer på olika platser.

/N

———————————————————————–
Gen 1:2 The earth was without form and empty, with darkness on the face of the depths, but God’s spirit moved on the water’s surface.

God’s spirit. Others: ‘God’s wind.’

(http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=1#C2)
———————————————————————–

Så är konflikterna mellan Israel och Palestinierna åter på medias dagordning.
Att vi i perioder inte hör så mycket i våra medier innebär inte att de Palestinska terrordåden upphört eller att Palestiniernas livssituation blivit bättre.

Ett av de Noachidiska buden är att verka för rättvisa. Dessutom tror jag att ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard är viktiga faktorer för att minska benägenhet till konflikter mellan olika befolkningsgrupper. Båda grupper måste även acceptera den andres rätt att existera i landet.

Acceptans: Israeler blir knappast benägna att skapa bra förutsättningar för Palestinier så länge självmordbombningar och raketbeskjutning pågår.
Palestinierna drömde nog om självstyre redan när Storbritannien styrde (Jordanien och) dåvarande Palestina.
Israel är en stat sanktionerad av FN beslut. Om en stor del av den palestinska befolkningen stödjer terroraktioner och vill störta den Israeliska staten med våld, då kommer Israel försvara sin existens, såklart. Om Palestinierna accepterar Israels existens försvinner en stor del av motivationen för de ständiga terrorhandlingarna.

Rättvisa: Redan innan den Israeliska staten bildades 1948 köpte välutbildade Judar, i en subkultur som främjade affärsmannaskap, loss mark i landet helt lagligt. Palestinierna var en fattig befolkning i en liten ökenstat. Uppköp av mark med pengar från utlandet har fortsatt. Det måste accepteras. Ägande måste respekteras, men det går ibland rykten om orättfärdigt övertagande av mark (vilket inte får ske).

Palestinier kommer inte vara benägna att låta det vara fred så länge de inte uppfattar att det finns rättvisa och möjligheter att som palestinier bygga ett bra liv för sin familj. Juridisk rättvisa behövs, men också lika möjligheter för alla befolkningsgrupper att få utbildning, arbete och skapa sig ett gott liv inom landet.

Tillväxt: Om parterna vill ha ett liv i samexistens behöver de ge sitt stöd till åtgärder som ger ekonomisk tillväxt för båda befolkningsgrupperna. Om Palestinierna håller lugn och vapenvila måste både Israel och ledarna i de Palestinska områdena skapa förutsättningar för tillväxt och ett materiellt bättre liv för familjerna i både Gaza och övriga Israel. Om parterna vill ha ett liv i samexistens.

/N