You are currently browsing the tag archive for the ‘Torah’ tag.

Just nu går livet väldigt snabbt. Då är jag extra noga med att läsa lite ur veckans parcha på kvällen och att be på morgonen. Det är som om jag får mer tid på morgonen när jag ber. Faktiskt händer att jag är tidigare än vanligt på jobbet, trots att jag denna vecka bett nästan alla dagens Tehillim/Psaltarpsalmer på morgonen.
Generellt tycker jag att det är viktigare att jag ber något litet varje morgon, att det är en vana, än att jag ställer krav på mig att hinna allt. Skapar man väl en positiv vana är det lätt att utveckla vanan vidare.
Svårast har jag att be på helgerna när dagsrutinerna är friare. Då glömmer jag att be på morgonen och unnar mig att vara uppe och göra annat än att studera Torah. Helgerna är nästa område att fokusera på, att öka bön och Torah-studier på.
Ser jag ett år tillbaka så är mina böne- och studievanor mycket bättre.
Igår var jag och badade i badhuset med min dotter. På väg dit tog jag tillfället i akt att lyssna på undervisning i mp3-spelaren. Det lyssnade jag på i tisdags också när jag tog en promenad.

/N

Idag var jag ute och promenerade i det sista snöslasket med undervisning av några rabiner i mp-3 spelaren. En liknade Torah vid ett extrakt av Gud. En annan sade att när du lär dig blir det inlärda en del av dig själv, så att lära Torah är att bli ett med Gud!

Då och då stöter jag på uppfattningen att noachider inte bör lära sig Torah, men också tillbakavisande av detta. Som jag uppfattat det är det helt onödigt för noachider att fördjupa sig i bud som gäller enbart för judar exempelvis om kosher och shabbat.

Så läs och studera Bibeln, lär dig mer om praktiserande av de sju noachidiska buden (från den muntliga traditionen). Vi kommer närmare Gud då.

/N

Kolla länken om en tävling i kunskap om Torah/gamlatestamentet där en kristen ung kvinna har en hygglig vinstchans (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152928).

Det påstås att vissa rabiner uttryckt en oro för att om hon vinner Torah-tävlingen kan kristna använda det i propagandasyfte mot judendomen. I det korta perspektivet kanske det är ett möjligt senario. Baserat på historiens erfarenheter kan det vara ett väääldigt troligt senario.

I ett längre perspektiv kan det nog vara tvärt om. Ju fler människor som tävlar i Tanakh-kunskap, desto fler tar också till sig budskapen och börjar tro på ”gamla testamentet”. Då kan det bli fler troende noachider (såväl som judar). Det kan göra judar och judendom mer accepterat bland andra folkgrupper.

Låt därför bäste tävlande vinna. Om det är en kristen kan det stimulera kristna att faktiskt tro på ”gamla testamentet”/Tanakh. De kan börja tro att Gud givit lätta bud (5Mos 30:11-14), så de kan tillämpas och följas, istället för att på kristet vis tro att budens funktion är att påvisa den syndiga naturen/arvssynden. Vissa som verkligen läser gamla testamentet kanske t o m börjar inse att profeterna aldrig talade om ”treenighet” eller ”inkarnationen” (att gud skulle uppenbara sig i mänsklig gestalt som kristna tror). Ju fler som intresserar sig för Tanakh desto fler kommer ta Tanakh på allvar.

I långa loppet är det en positiv möjlighet om troende av andra religioner deltar i Torah-tävlingar.

/N