You are currently browsing the tag archive for the ‘”Tzedakah”’ tag.

På hebreiska kallas givandet till välgörenhet ”Tzedakah”. Ordet ”Tzedakah” har sin rot i ett ord om har med rättvisa att göra, inte välgörenhet.

När templen (det första och sedan det andra) fanns i Jerusalem, då gick rätt-trogna från hela landet med tionde till templet. Det var tio procent av avkastningen de fått på boskap och odlingar som de tog till templet där det offrades inför Gud och man åt en måltid inför Gud. Tiondet gav även prästerna och leviter uppehälle och det gavs också till de fattiga så de inte behövde svälta. De som hade långt till templet fick sälja tiondet hemma och sedan ta med pengarna till templet i Jerusalem.

Fortfarande idag ger många judar tionde, särskilt observanta ortodoxa. Ofta ger de till sin synagoga, men även till andra former av välgörenhet som kommer fattiga, lidande och nödställda till del, på samma sätt som tiondet på bibelns tid gynnade de nödställda.

På samma sätt som tiondet på bibelns tid var kopplat till offertjänsten i templet anses tionde-givande idag vara ett sätt att få försoning med Gud. En judisk sedvänja, som vissa noachider också praktiserar är att i sitt hem ha en burk där man dagligen ”offrar”.

Deu 12:17 Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin och din olja och inte heller det förstfödda av din nötboskap och din småboskap eller något av de löftesoffer som du gett löfte om eller av dina frivilliga offer eller av dina händers bidrag.
Deu 12:18 På den plats som HERREN, din Gud, utväljer skall du äta det inför HERRENS, din Guds, ansikte tillsammans med din son och dotter, din tjänare och tjänarinna och med leviten som bor inom dina portar. Och du skall glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.
Deu 12:19 Se till att du inte glömmer bort leviten så länge du lever i ditt land.

Och lite senare står det:

Deu 12:26 Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer, skall du ta med dig till den plats som HERREN utväljer.
Deu 12:27 Av dina brännoffer skall du offra köttet och blodet på HERRENS, din Guds, altare. Av dina slaktoffer skall blodet gjutas ut på HERRENS, din Guds, altare. Men köttet må du äta.
Deu 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon.

Att ge tionde är ett bud som är ålagt judar, men som noachider får följa. Välsignelserna det medför och kanske framför allt att det ibland kan ha en försonande funktion gör att gåvor till välgörenhet starkt kan rekommenderas för alla noachider, men utan krav.

Personligen skänker jag mindre summor med viss regelbundenhet. Det är definitivt ett område som jag skulle kunna bli mer observant på.

/N