You are currently browsing the tag archive for the ‘världsbild’ tag.

Judendomen är innehåller en väldigt storm mängd kunskap om G-d och om att leva livet till fullo på alla livets områden. Jag måste erkänna att det är svårt att i medelåldern byta religion och världsbild och snabbt snabbt lära sig t o m grundläggande koncept. De som fått lära sig Torahn från barnsben har helt klart en fördel.

5 Mos 6:6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.
5 Mos 6:7 Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

I snart ett år har jag aktivt försökt lära mig mer. Jag läser Bibeln och ber nästan dagligen och lyssnar på rabiners undervisning (över nätet) och läser om judendomen flera gånger i veckan. Ändå har jag bara skrapat på ytan. Jag har bara precis, ytligt, börjat förstå vad det egentligen innebär att Gud är En:

5 Mos 6:4”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

Det finns flera andra koncept som jag just börjar få en enkel grundläggande förståelse för ex att Gud kontinuerligt forsätter skapelseprocessen och att skapandet inte upphörde efter skapelseberättelsen.

Det vanliga är att barn och unga lär sig nya saker och begrepp så att de när de börjar bli mogna vuxna har lärt in en hel världsbild. Vuxna lägger i normalfallet till eller rättar detaljkunskaper i sin världsbild, men de byter oftast inte världsbild. Vuxna har ofta större erfarenheter och kunskaper som de kan relatera till ny information och nya kunskaper. Därför har vuxna ofta lättare att sätta in och förstå information i sitt rätta sammanhang.

Att byta världsbild i vuxen ålder är jobbigt och kräver medveten ansträngning. Det är nära nog mot människans natur att som vuxen starta om från början med nyinlärning från detaljnivå till generell förståelse. Men jag fortsätter.

/N