You are currently browsing the tag archive for the ‘veckans text’ tag.

Veckans text (s k Parsha) är viktig inom den praktiserande judendomen och läses mer aktivt. Vilken Bibelpassage det är denna veckan och utläggningar av texten finns på många Judiska web-platser. Jag har börjat att försöka följa med genom Moseböckerna och det är uppfriskande att återupptäcka dem och ta dem på största allvar, till skillnad från när jag var Kristen och endast såg deras innehåll som symboliska bilder för Jesus. Den som tar Moseböckernas ord för sant kan inte sammanfatta dem så som ”Nya” testamentet gör. Syndoffer kunde inte utföras på annan plats än i tabernaklet eller templet, så Jesus död på en kulle utanför staden var inget syndoffer om man har Moseböckerna som referensram. I Moseböckerna utfördes syndoffren för synder som begåtts av misstag, inte för alla synder som Jesus påstås försona. I Moseböckerna är uppriktig omvändelse till Herren, även i praktisk konkret handling, viktig för frälsning, men i kristendomen är ”andlig pånyttfödelse” viktig och i bästa fall uppmanas den som undrar om beteenden att den ska älska Gud och medmänniskorna. Det är med nya ögon jag läser Moseböckerna igen. Så otroligt intressant och inspirerande.

/N

http://www.aish.com/torahportion/