You are currently browsing the tag archive for the ‘Vetenskap’ tag.

Dagens inlägg visar mer hur jag tror än vad som alla noachider tror. Det handlar om religionens syn på vetenskapen och då särskilt evolution.

Jag läste igenom ett wikipedia dokument om judensdomens syn på den biologiska vetenskapen om arternas uppkomst genom evolution. Läs gärna själv här: http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_on_evolution

Varför intresserar det här mig? Merparten av de web-sidor som handlar om noachidisk tro och Torah-observans är skrivna av ultraortodoxa företrädare för judendomen. Inte alla, men många av dem gör väldigt bokstavstrogna tolkningar av Bibelns första kapitel, ex att jorden och universum endast existerat knappt 6000 år. En stor del av alla judar tror på evolution och att universum existerat milliontals år, även många ortodoxa och ultraortodoxa företrädare.

Den rörelse inom judendomen som sannolikt har betytt mest för både ökningen av antalet noachider och undervisning om hur man kan vara noachidiskt Torah observant det är den ultraortodoxa rörelsen Chabad. Företrädare för Chabad har startat ett stort antal noachidiska websidor. En av de aldra bästa är http://www.asknoah.org/ och det webforum som finns på websidan. Där kan man lära sig wåldigt mycket om hur man lever efter de olika bud som faller inom de sju kategorier av noachidiska bud och vilka bud som enligt Bibeln och muntlig Torah är tillåtna att hålla utöver de sju kategorierna, för alla bud är inte givna till hela mänskligheten. Chabadrörelsen gör mycket värdefult för oss noachider, meeen… De är vanligen kritiska till vetenskapens syn på evolution.

Jag känner respekt för personer som säger att utifrån ett visst sätt att läsa eller tolka Bibeln kommer de fram till vissa slutsatser, även om de skiljer sig från mina slutsatser. Det jag har svårare är när religösa förespråkare säger att motparten, vetenskapen, hävdar uppfattningar den inte som jag inte hittar inom vetenskapliga böcker eller skrifter. Nyligen lyssnade jag exempelvis på en mp3-fil där en Rabin hävdade att vetenskapsmän inte har hittat några hela skelett från dinosaurier, utan bara enstaka ben och därifrån gjort rekonstuktioner av hur de borde sett ut. När jag i söndags var på naturhistoriska riksmuseet i Stockholm läste jag att man har hittat flera hela skelett av Tyrantosaurus rex, tvärt emot vad jag hade hört från den religösa företrädaren. Personer väldigt duktiga på att lära ut min religion kan ha brister i sin kunskap om vetenskap.

Jag är nog lite känsligare än de flesta för osaklig religiös kritik av vetenskapen. Dels för att jag när jag var kristen såg hur inteligent design förespråkarna kom med lögner om vetenskapen, dels för att jag ofta fylls av en stark förundran över naturen om Gud låtit evolvera fram (tror jag).

Att, som jag, tro att Gud skapat oss och naturen kallas teistisk evolution.  Det som för människor ser ut att vara slumpmässiga händelser som sätter ramar och förutsättningar (skapat miljöer) för evolutionen, är med min uppfattning Guds sätt att styra tillvaron, genom naturliga förlopp. Det är ganska sällan Gud tar till det vi människor uppfattar är ”övernaturligt”.

En av mina personliga tolkningar av Bibelns första kapitel är att det är ett extrakt av en lång skapelseprocess där gud styrt evolutionen. Följden blir att de följande kapitlen till och med Noach blir en sammanfattning av det den moderna mänskligheten behövde veta när historien började. Jag ser det som sanna Guds-inspirerade myter, men inte som absoluta sanningar. Det är myters som berättar sanningen om vad mänskligheten har för uppdrag på jorden och hur förutsättningarna ser ut för att ha kontakt med Gud. Enligt judisk tidsräkning är det 5769 år sedan Adam och Eva skapades. Med mitt tolkningssätt var det först för 5769 år sedan som de människor fullt ut blev moderna och andliga människor.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jag har gjort en egen tolkning av påståendet att alla människor härstammar från ett par människor.Bibeln påstår att alla människor i hela världen har en gemensam anfader och anmoder (på svenska) kallade Adam och Eva. Påståendet är fullt rimligt.
Tidskriften Nature är en ganska seriös vetenskaplig tidskrift. Kolla denna artikel som de publicerade 2004, här http://steveolson.com/uploads/2009/04/nature-common-ancestors2.pdf .
Matematiska modeller som tar hänsyn till geografi, folkvandringar etc, hävdar att hela mänskligheten teoretiskt sett kan ha en gemensam anfader för bara några tusen år sedan! Har man ett begränsat antal individer (ex människor) på en begränsad yta (ex jorden) som får föröka sig, då kommer till slut alla vara släkt och ha en gemensam anfader och anmoder.
På sidan 565 i artikeln från Nature redovisar de ex en matematisk modell som pekar på att det är troligt att alla människor i hela världen har en gemensam anfader som levde för 5353 år sedan!

Judendomens påstående om att alla härstammar från ett par människor som tillkom för 5769 år sedan är fullt rimligt.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Alla nochider behöver inte tro som jag när det gäller vetenskap, sakapelsen och evolution. Noachider kan ha en bokstavstroende tolkning av de första kapitlen i bibeln, men det är tråkigt att det inte finns en större bredd i de web-sidor som förespråkar noachidisk judendom.

Gerald Schroeder är en ortodox jude och fysiker (från MIT) som skrivit flera böcker om förhållandet mellan judendomen och vetenskapen där han inte finner några egentliga motsättningar. Då och då håller han föredrag för noachider (över web-en) på http://www.noahidenations.com/ .
Bläddra igenom sidorna på Noahidenations. Där finns massor med information och även mp3-filer med undervisning. Jag lägger till Noahidenations i länklistan idag och har laddet ner många timmars föredrag till mp3-spelaren!

/
Niklas

 

Världen började med en gigantisk explosion, en Big Bang. Bibeln beskriver det som ”varde ljus”! Några verser längre ned i samma kapitel beskrivs i vilken ordning som alla djur skapades. Tusentals år efter att Bibeln nedtecknats kom Darvins utvecklingslära och bekräftade djuren uppkommit i den ordningen!

 

Jag tror att varje ord i Bibelns skapelseberättelse är sant, att det är ett extrakt av det absolut viktigaste för mänskligheten att veta genom alla årtusenden. Vetenskapens bild kanske ser väldigt annorlunda ut, på samma sätt som fiskolja ser annorlunda ut än fisken den extraherats ur. Det är så jag personligen läser skapelseberättelsen, som ett extrakt av den tidiga världshistorien.

 

Det är nog svårt att vara Noachid och ta lärdom från de första människorna efter Noa om man tror att första Mosebok/Bereishit bara är en saga. Men om man blir s k ”kreationist” blir man (enl mig) ganska trångsynt. Så jag tror på Bibelns budskap att Gud skapade världen och på vetenskapen, och ser ingen motsägelse.

 

/N