You are currently browsing the tag archive for the ‘Yom Kippur’ tag.

Så var det Yom Kippur, försoningsdagen för alla judar. Det var på denna dag som prästen i templet gick in i det heligaste av templet och bringade försoning med Gud för Israels folk. Idag har jag förstått att det för judar är en fastedag då man går på gudstjänst i synagogan och fokuserar på omvändelse från synd, teshuva.

Men vad gäller för oss icke judar?
Rabbi Yoel Schwartz skriver i ”Noahide Commandments” (http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf) att för noachider är Yom Kippur också en dag då man ångrar sina synder och vänder om, men att det inte är en fastedag för noachider.

Teshuva, ånger och omvändelse, är ett viktigt begrepp inom judendomen. Jag sammanfattar här några punkter om teshuva som jag hämtat från boken ”In Forest Fields. A unique guide to personal prayer” av Rabbi Shalom Arush. På sidan 219 beskriver han ”the SCAR treatment” för att göra Teshuva i fyra steg:
1) Sluta med det du gör som är fel.
2) Confess: Erkänn det som man felat i för Hashem.
3) Apologize: Be Hashem om förlåtelse. Be med uppriktig ånger.
4) Resolve: Be med intentionen att du inte ska upprepa samma sak igen. Be om starkare förtröstan, emuna, och kärlek till Hashem (ahava) för att klara av det. Gör en plan för hur du ska klarar av det.

I följande artikel från AskNoah.org betonas att i vanliga fall över hela året ska vår bön till Gud inte (mer än nödvändigt) kännetecknas av ständigt ältande av personliga brister: http://asknoah.org/faq/asking-forgiveness
Det står på många ställen i Bibeln att man ska tjäna Gud med glädje:

”En tacksägelsepsalm. Höj jubel till HERREN, alla länder!
Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop!
Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord.
Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!
Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.”
Psa 100:1-5

Artikeln ovan från AskNoah berättar att Yom Kippur är en högtid för det judiska folket, inte för noachider.
Jag är väldigt glad för att Gud har givit mig och andra icke judar sju ganska enkla bud att följa, men samtidigt kan jag sakna gudstjänster och ritualer som ger uttryck för den andliga upplevelsen. Det enkla livet som noachid passar mig bra men jag har full förståelse för att det finns noachider som vill leva sitt liv mer så det liknar judisk livsföring.
Hur som helst, nästa högtid är det Succot och då föreslår Rabbi Yoel Schwartz att noachider kan göra mer. Idag ska jag be lite extra kring personliga förbättringsområden. Ett ljus brinner även här hemma (men inte som en mitzva) för att påminna mig om att denna dag är också den sjunde dagen i veckan.

/ Niklas

Vi är nu i årets sista månad Elul. På Lördag är det nytt år!
Då firas Rosh Hashannah. Tio dagar efter det är det Yom Kippur, försoningsdagen.
Det är dags att börja förbereda sig för dessa högtider. Jag ska skriva mer om det de närmaste dagarna.

/Niklas

Igår var försoningsdagen, Yom Kippur. Det är första gången jag uppmärksammar den högtiden. Vist har jag tidigare också bett Gud om förlåtelse och gjort löften om hur jag ska försöka bättra mig, men detta var speciellt. Jag hade förberett fem punkter, men så hände en särskild händelse som satte ljuset på ett specifikt område i mitt liv. Det och en av punkterna på min tidigare lista var de som faktiskt var angelägna. Jag bad om förlåtelse och det gick förvånansvärt enkelt. Jag antar att det ligger i människans natur att be om försoning på Yom Kippur. Det är ju vår Skapare som instiftat dagen.

Nu går vi mot nya högtider. Glädjehögtiden Sukkos börjar redan nästa vecka.

/N

I morgon är det Yom Kippur, försoningsdagen. Även om man inte är jude är det viktigt att göra vad som man kan för att upprätthålla kontakten med Gud. Ingen är perfekt. Jag gillar, som ni vet, passagen i Jona bok där folket i Nineve, som inte var judar, vände om tillbaka till Gud och blev förlåtna av Gud (Jona 3:8-10).
Yom Kippur är en högtid när man får göra precis det. Man får ångra sig. Man får be om förlåtelse och man får dra upp riktlinjer för hur man ska göra det kommande året för att inte göra samma tokigheter igen. Det är en dag för dom, men också en dag för att bli förlåten av Gud.

Jag ska be om försoning i morgon, som noachid.

Jag gillade den här artikeln från Aish.com. Den var systematisk, vilket tilltalade mig. http://www.aish.com/hhyomk/hhyomkdefault/Getting_Unstuck_on_Yom_Kippur.asp

Be i morgon du med. Knyt ann mad Gud igen och be om försoning.

Psa 40:11 (40:12) Du, HERRE, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig, må din nåd och din sanning alltid bevara mig.
Psa 40:12 (40:13) Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig.
Psa 40:13 (40:14) HERRE, var mig nådig och rädda mig, HERRE, skynda till min hjälp!

/N