I alla tider har det funnits människor av olika folk som har trott på Israels Gud. Historikern Josephus kallade dessa för ”himmelsfruktare” (”heaven fearers”) i sina legendariska verk om det judiska folkets historia, som är färdigställda mellan  år 70 och år 97 modern tidräkning.

* Josephus, The Jewish War 2.454.
* Josephus, The Jewish War 2.463.
* Josephus, The Jewish War 7.45.
* Josephus, Jewish Antiquities 14.110.
* Josephus, Jewish Antiquities 20.41.
* Josephus, Against Apion 1.166–167.
* Josephus, Against Apion 2.282.

Senare diskuteras de sju noachidiska buden och frågor rörande folk som tror på Israels Gud utan att vara judar i Talmud, bl a i följande passager:

* Sanhedrin 56a & 56b
* Sanhedrin 57a & 57b
* Sanhedrin 58a & 58b
* Sanhedrin 59a & 59b
* Sanhedrin 60a & 60b
* Sanhedrin 96b
* Avodah Zarah 2a&b & 3a&b
* Avodah Zarah 64b, 65a & 65b
* Baba Kamma 38a
* Chullin 92a

När Rabbi Moses Maimonides (Rambam) på medeltiden skrev sin totalgenomgång av judendomen, Mishneh Torah, diskuterade han även icke judiska troende som levde efter de sju noachidiska buden och deras del i den kommande världen. Främst diskuterades detta i:

*Mishneh Torah, Hilchos Melachim (Laws of Kings) av Rabbi Moses Maimonides משנה תורה (Noachidiska buden diskuters med början i kapitel 8, sektion 11 och fortsätter till slutet av kapitel 10.

/
N