You are currently browsing the monthly archive for juli 2010.

Jag lever i en snäll värld, så jag har inte behövt bry mig så mycket om att jag inte ska mörda. Jag har inte ens varit i närheten (G-d förbjude).

Gud repeterade med budet att inte mörda med Noa (första gången gavs budet i Eden):

Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.”1 Mos 9:5-6

Men vad innebär det att inte mörda? Ska man vara totalpacifist, eller?

Livet är oändligt värdefullt (t o m om man inte skulle känner så). Istället för att inte mörda kan man säga bevara livet så mycket som möjligt. Därför finns ”undantag” från förbudet att inte döda om du räddar liv genom att döda en människa. Om en person skjutit människor (ex vid skoldådet i Finland för något år sedan) och du kan stoppa personen att fortsätta döda genom att döda mördare, då är det inte mord.

Man får dock aldrig använda mer våld än vad nöden kräver. Kan en mördare gripas av polis och dömmas i domstol, då får man inte döda mördaren bara för att man har chans till det.

Det finns våldtäktsmän och kidnappare som är beredda att mörda sina offer. Att döda en sådan person kan rädda offret, och behöver inte vara mord.

I Bibelversen ovan står det att Gud skall utkräva den människans liv. Judisk lagstiftning är många gånger betydligt mer benägen att kräva verkliga bevis eller ögonvittnesskildringar än sekulära domstolar, som kan döma på indicier.
Gud är dommaren, inte människor. Därför dömer judiska domstolar när det finns uppenbara bevis, men har högre benägenhet att fria vid avsaknad av bevis. Då får Gud utföra domen. (Detta senaste resonemang har jag hört i samband med budet att inte stjäla, men jag antar att det gäller även mord).

Att försvara sitt eget eller andras liv kan ibland innebära att döda personer som vill ta liv, även om det inte behövs så ofta här i Sverige.
Detta resonemang får politiska konsekvenser. Bedöm själv. Är en självmordsbombare som dödar civila en mördare eller en person som dödar för att försvara livet? Vilka medel får stater ta till mot terror, för att rädda människors liv?

Många dilemman finns det. Jag är glad, tack Hashem, att jag lever ett enkelt liv och inte behöver tänka så mycket på budet att inte mörda.

/ Niklas