You are currently browsing the monthly archive for april 2011.

Så är det Pesach, den Judiska påsken. Då firar man det Israeliska folkets befrielse från slaveriet i Egypten. Det är en berättelse med många bottnar. En aspekt som ibland lyfts fram är att Isrelerna inte bara lämnade slaveriet i fysisk bemärkelse. De lämnade även den mentalitet slaveriet hade medfört. Med uttåget slapp de vara styrda och osjälvständiga. Istället tog de själva initiativ till att gå ut i öknen och tillbe Gud (det som Mose bad Farao om) och när de lämnat Egypten var de helt självständiga.

Om jag rannsakar mig själv: Är jag fri att välja den väg jag vill gå i livet eller är jag ofri och styrd av omständigheter. Det finns omständigheter i livet som påverkar och är svåra att ändra på, men det bör inte hindra att man med glädje använder de möjligheter livet ger till att självständigt styra riktningen i livet.

Pesach uppmuntrar oss att göra aktiva självständiga och fria val för vad vi ska göra av våra liv och hur vi ska leva.

Rabbi Yoel Schwartz föreslår att noachider inför Pesach städar sitt hem för att minnas slavarbetet, städar ut dåliga vanor från sina beteenden och under Pesach uppmärksammar frihetsträvan hos människor. Rabbi Schwarts föreslår även att noachider den första kvällen av Pesach håller en festmåltid med matzo-bröd och vin för att fira friheten:

Passover is the first emancipation proclamation. It is advised that Noahides during this holiday should put a special stress on freedom for all humans. Although we do find slavery in the Torah, we must remember that the slavery mentioned there is a humane slavery. If one has a slave, then be a merciful master. Thoroughly cleaning(“spring cleaning”) the house before this holiday would be a reminder of the slave labor of the Jews in Egypt. It also brings to mind the benefit that the exodus from Egypt brought to the world, a cleansing from the bad habits of mankind. On the eve of the first day of Passover, it is suggested that Noahides hold a festive meal with matzo and wine in honor of freedom.http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

Ray Peterson (som grundade Noahide Nations) skickade ut följande textpassager att läsa dag för dag under Pesach:  

4/19/2011 – 1ST Day – Ex. 12:21-51; Num. 28:16-25; Ex: 12:21
2nd Day – Lev. 22:26-23:44; Num. 28:16:25; Lev. 22:26
3rd Day – Ex. 33:12-34:26; Num. 28:19-25; Ex. 33:12
4th Day – Ex. 13:1-16; Num. 28:19-25; Ex. 13
5th Day – Ex. 22:24-23:19; Num. 28:19-25; Ex. 22:24
6th Day – Num. 9:1-14; Num. 28:19-25; Num. 9
7th Day – Ex. 13:17-15:26; Num. 28:19-25; Ex. 13:17
8th Day – Deut. 15:19-16:17; Num. 28:19-25; Ex. 15:19

Att läsa dagens text var dag under Pesach är något jag tänker göra. Jag ska också se till att få tag på den tecknade barnfilmen om Israels uttåg ur Egypten och se den med min dotter.

/Niklas

Lade till länk till Noahide World Center, http://www.noahideworldcenter.org/ 

Siten är ganska ny men de har redan en hel del bra material. Nästa vecka är det påsk /pesach, så kolla gärna in hur Noahide World Center föreslår att noachider kan fira pesach.

http://www.noahideworldcenter.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=381:pesach-doing-mitzvot&lang=en&Itemid=14

Noahide World Center föreslår att noachider kan fira en Seder-måltid enligt judisk tradition, men med vissa justeringar.  Jag har personligen inte tillräcklig kunskap för att göra det, men kommer uppmärksamma pesach på annat sätt.

/ Niklas

Judendomen har både i modern tid och historiskt varit utsatt för försök till omvändelse genom missionerande från kristna. Judendomen är inte en missionerande religion och vissa judiska utövare har varit påtagligt missnöjda med att deras tro inte respekteras av missionärer när judarna tillåtit andra att ha sina religioner.

Samma synsätt finns även hos de flesta nochider, men samtidigt finns ibland en viss förlåtande attityd gentemot messianska rörelser. Många noachider har innan de blev noachider lämnat olika traditionella kristna rörelser som de uppfattat hade felaktiga läror för messianska rörelser som, i alla fall på ytan och till språkbruket, ofta liknar judendomen.

Personligen gick jag direkt från traditionell kristendom till att bli noachid och därför har jag kanske lite oförlåtande attityd gentemot messianer som tycker att de vet bättre än judar vad som är judendom.

Att sammanfatta vad olika messianska rörelser står för låter sig inte göras kort, för olika rörelser tror ofta olika. Gemensamt är att de oftast har sitt ursprung i kristendomen, att de tror på hela eller delar av ”nya testamentet” och att de uppfattar en gestalt som levde för ca 2000 år sedan som messias. Vissa kallar honom Yeshua, andra Jesus.

Vissa messianska rörelser tror att den personen var en vanlig människa och undervisare och andra tror att han var gudomlig eller t o m dog som ett syndoffer. Judendomen säger att Gud inte är en människa (4 Mos 3:14) är En (5 Mos 6:4) och därför är odelbar (d v s inte treenig) och överallt närvarande. Guds natur är inte delbar i olika personligheter eller delbar i rummet så Gud är på en plats och inte på en annan, som en människa är.

Att en människas död skulle fungera som ett giltigt syndoffer som kristna och vissa messianska rörelser tror saknar helt grund i Tanakh.

Vissa messianska rörelser ser Jesus/Yeshua som en Torah-lärare och att den första kristna/messianska församlingen i Jerusalem enligt apostlagärningarna var mycket positiv till att Judar levde efter Torahn och att hedningar levde efter bud liknande de noachidiska buden (Apg 15). Med detta synsätt var Paulus en ”villolärare” som skapade en metafysisk andlig Jesusgestalt (den han upplevde på Damaskusvägen), till skillnad från en Torah-lärare, och  Paulus ledde icke judar bort från buden för hedningar, för han menade att det enda (abstrakta) bud som icke judar behöver följa var att älska sin nästa som sig själv. Problemet med det synsättet är att det då inte självklart medför att folk konkret förstår att de ex ska avstå att tillbe andra gudar eller att slakmetoder ska vara snabba och medföra att djuret är dött när det styckas. Generella abstrakta formuleringar av lagen tar inte bort de specifika bud och tillämbingar av lagen som varje människa är ålagd att följa.

Vissa messianska rörelser vill gärna, till skillnad från flertalet traditionellt kristna, att deras efterföljare i hög utsträckning lever som judar lever. De förespråkar därför koscher och shabbat-firande. Det är ofta personer som har en stark längtan efter ett djupt andligt liv, men som genom sin tro på en messiasgestalt i dåtid absolut inte kan konvertera till judendomen.

Faktum är att alla passager i Bibeln som ger påbud om koscher och shabbat-firande börjar med en fras som berättar att budskapet rör Israels folk. Vanligen börjar dessa textstycken med fraser som ex säger ”Ock Gud talade till Mose och sade: Säg till Israels folk” e d. Ibland kan man behöva gå ett par kapitel bakåt för att läsa inledningen till textpassagen som rör shabbat eller koscher.

Noachider, icke judar, kan hålla koscher och fira shabbat men det kräver undervisning från en Rabbin för att man rätt ska kunna utföra det. Det går inte bara att läsa in sig på från någon bok. Gör man fel har man trots sin ansträngning inte hållit dessa bud.

Då dessa bud uttryckligen givits till Israels folk är dessutom tveksamt om det, förutom en fin upplevelse, ger något i andlig bemärkelse. Det är inte säkert att det räknas som en merit i den kommande världen, Olam Ha-Ba, om icke judar har hållit kocher och shabbat.

Vissa menar ändå att även noachider utvecklas i sin andlighet genom att hålla shabbat, men att eftersom sabbaten är given specifikt till det judiska folket bör noachiden på något sätt avvika från det sätt judar är ålagda att fira shabbat (http://www.mesora.org/GerToshav.htm).

/ Niklas

Titta på avsnitt två i SVTs serie Från Sverige till himlen! Det är ett program från Chabad i Göteborg.

http://svtplay.se/t/152223/premiar__fran_sverige_till_himlen

Jag såg det nyss och fylldes av stor värme. Särskilt berörd blev jag av männens bön. Det kanske skulle vara fint att lära sig Hebreiska.

Vilken omställning det måste vara för de som konverterar. Vissa blir noachider på vägen innan de konverterar, men jag har inte längtan efter ex kocher etc. Därför är jag tacksam för att Judendomen inte ställer krav på att jag som icke jude att leva så, utan att jag bara behöver försöka följa den grundläggande etiken som de sju kategorierna av noachidiska bud innefattar.

Jag önskar Judarna i Sverige allt gott. Hoppas att programmet bidrar till att öka förståelsen för Judendomen.

/ Niklas

Samtidigt är jag tacksam för att Judendomen inte ställer krav på att jag som icke jude att leva så, utan att jag bara behöver försöka följa den grundläggande etiken som de sju kategorierna av noachidiska bud innefattar.